El Wi-Fi, en perill de col·lapse

Un grup d'investigadors de la UOC adverteix del risc que pateix la connexió sense fils a causa de la creixent i ràpida evolució de la internet de les coses

Uns investigadors de la UOC del grup de recerca WiNE (Wireless Networks Research Group) adverteix del perill de col·lapse del Wi-Fi en un futur pròxim. Ho han explicat en un manifest publicat al seu blog i titulat "Per una correcta regulació que no afecti el Wi-Fi del futur"que busca conscienciar la indústria i la població sobre les conseqüències d'un creixement exponencial de la tecnologia sense fils i de les ciutats intel·ligents.

 

El document, que s'ha donat a conèixer hores abans de la segona edició de l'Internet of Things (IoT) Solutions World Cogress, el congrés líder del sector que acollirà la Fira de Barcelona entre el 25 i 27 d'octubre, explica que "la progressiva implantació de la internet de les coses aportarà evidents millores a la societat però també comportarà una connectivitat massiva. I moltes empreses que operen amb la tecnologia sense fils volen utilitzar les bandes de lliure utilització, aquelles per on qualsevol persona pot transmetre lliurement i per les quals opera la tecnologia Wi-Fi". De fet, es preveu que el 2020 al món hi hagi 50.000 milions de dispositius connectats a internet, amb una mitjana de set aparells per habitant.

El grup de recerca WiNe, que forma part de l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3), està integrat per una desena d'experts que estudien temes d'enginyeria i telecomunicació, essent els efectes industrials de la internet de les coses un dels seus camps de treball principals.

 

Regulació per a les empreses

 

 

Els experts destaquen que "sense els mecanismes adequats pot passar que aquestes bandes estiguin cada cop més congestionades, ja que l'ús massiu d'aquesta tecnologia pot saturar l'espectre de comunicació, fins al punt que el Wi-Fi es podria arribar a col·lapsar" i adverteixen a les empreses "que treballin en els mecanismes de regulació necessaris que evitin problemes futurs als usuaris".

 

Xavi Vilasojana, investigador principal del WiNe i exprofessor visitant de la Universitat de Berkeley, explica que el document té per objectiu "donar a conèixer una problemàtica amb la qual ens trobem des de l'àmbit de la recerca en els darrers temps, i de la qual les empreses del sector en són plenament conscients". A més, al·lega la necessitat de generar un debat "que ens ajudi a trobar els mecanismes adients per a aconseguir una correcta cohabitació a la xarxa entre ciutadania i indústria".

 

Comentaris