Bases del sorteig "La panera més gran d'El Món 2017"

BASES DE PARTICIPACIÓ EN L'ACCIÓ PROMOCIONAL 

"La panera més gran d'El Món

 

Primera – Àmbit objectiu 

L'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat (Loteria de Catalunya) i Editora Singular Digital 2GR SL (Mon.cat), organitzen conjuntament l'acció promocional "La panera més gran d'El Món", amb la finalitat d'obsequiar al guanyador del sorteig que és objecte d'aquesta acció promocional a qui s'entregarà una panera que inclourà trenta (30) bitllets del número 09915 de la loteria Grossa Cap d'Any 2017. 

El guanyador d'aquest sorteig podria guanyar tres milions d'euros en el cas que el número d'aquest bitllet resultés guanyador del primer premi del sorteig Grossa Cap d'Any que se celebrarà el dia 31 de desembre de 2017. 

 

Segona – Àmbit subjectiu i forma de participació 

La participació és oberta a totes les persones, majors d'edat, que s'inscriguin en el formulari que s'habilitarà a la pàgina oficial de Facebook del Món mitjançant l'eina Easypromos. (https://www.facebook.com/elmondiari). 

Per poder participar, els interessats hauran d'utilitzar un perfil de Facebook autèntic i completar tots els camps del formulari amb les seves dades. Aquells participants que no emplenin totes les dades no podran participar en el sorteig. 

El període durant el qual els usuaris podran participar és el comprès entre els dies 4 de desembre de 2017 a les 16 hores i 19 de desembre de 2017 a les 12 hores. 

 

Tercera - Sorteig 

El sorteig es realitzarà el 19 de desembre de 2017 a les 13 hores mitjançant l'eina Easypromos (resultant un guanyador i tres suplents). El guanyador rebrà un correu electrònic amb el que se li notificarà que ha resultat afortunat, i és requisit indispensable que respongui a aquest en un període de 24 hores acceptant el premi. 

En cas que el guanyador no compleixi els requisits establerts en les bases que regulen aquesta acció promocional, l'organitzador contactarà amb el primer suplent en la forma expressada; en cas que es continuï sense poder concretar el guanyador, es contactarà amb el segon suplent i, si s'escau, per ordre i successivament, amb cadascun dels següents suplents fins que es pugui adjudicar el premi. 

Editora Singular Digital 2GR es reserva el dret de declarar desert el premi d'aquesta acció promocional, en cas d'impossibilitat d'adjudicació d'aquest per qualsevol causa. 

 

Quarta - Premi 

El participant que resulti guanyador del sorteig que es realitzarà el 19 de desembre de 2017 obtindrà: 

a) Una panera proporcionada per Editora Singular Digital 2GR SL (Mon.cat), amb diferents productes gentilesa dels seus patrocinadors: 

  • Una estada rural gràcies al Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida
  • Sis mesos de Fibra gratis de l'operadora Parlem
  • Un lot de productes Bonpreu i Esclat
  • Una caixa de cava Rovellats 
  • Unes sabatilles esportives i una bossa de Munich Sports
  • Quatre forfets per La Molina 
  • Estada a un dels Petits Gran Hotels de Catalunya

 

El guanyador haurà de recollir la panera a les oficines del Món o en cas de no poder, serà enviada directament al domicili del guanyador. 

 

b) 30 bitllets del número 09915 de la loteria Grossa Cap d'Any 2017, proporcionats per Loteria de Catalunya. 

 

Cada guanyador ha de passar a recollir els bitllets amb què hagi resultat premiat, a les oficines de Mon.cat, ubicades al Passeig de Gràcia 16, 1er 3ª (08007 Barcelona), on li seran lliurats prèvia acreditació amb el DNI, en horari de 9.00 a 14.00 hores i de 16.00 a 18.00 hores (de dilluns a dijous) i de 9.00 a 14.00 hores (els divendres), fins com a màxim el dia 29 de desembre de 2017 a les 14.00 hores. 

Els guanyadors que no puguin recollir personalment el bitllet, poden autoritzar a tal efecte a una altra persona, major d'edat; aquesta última, en el moment de la recollida del premi, haurà d'exhibir i lliurar a l'organització la corresponent autorització, degudament signada, i acompanyada de la fotocòpia d'ambdós DNI, el de qui l'autoritza i el seu com a autoritzat. 

En cas de no poder anar a recollir la seva butlleta ni el guanyador ni una persona autoritzada, es podran enviar per correu al domicili del guanyador. 

Els bitllets que no hagin estat adjudicats o recollits físicament pels guanyadors d'aquesta acció promocional, inicials o suplents, seran retornats per Editora Singular Digital 2GR SL (Mon.cat), atesa la condició de Editora Singular Digital 2GR SL (Mon.cat) de dipositària dels bitllets destinats a la present acció promocional. 

El premi és personal i intransferible. 

 

Cinquena – Condicions i límits de participació 

No poden participar en aquesta acció promocional: 

- Persones menors d'edat. 

- Personal adscrit a l'Editora Singular Digital 2GR SL 

- Personal adscrit a entitats col·laboradores de l'Editora Singular Digital 2GR SL 

 

- Persones relacionades professionalment amb aquesta acció promocional, o amb la publicitat d'aquesta. 

 

Les persones que desitgin participar a través de Facebook han de facilitar a l'Editora Singular Digital 2GR SL a través de la pàgina de fans del Món, un perfil d'usuari actiu i real de Facebook amb el qual se'ls pugui identificar (https://www.facebook.com/elmondiari). 

 

Sisena– Protecció de dades de caràcter personal 

L'Editora Singular Digital 2GR SL es reserva el dret a utilitzar el nom i els cognoms dels participants i del guanyador, amb finalitats publicitàries i sense que per aquest motiu aquests puguin formular cap reclamació. 

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades seran incorporades a un fitxer de participants en promocions del qual és responsable l'Editora Singular Digital 2GR SL. La finalitat de la recollida de les dades és gestionar les inscripcions de tots els participants en la present acció promocional. Mitjançant la participació en aquesta acció promocional els participants presten el seu consentiment per al tractament de les seves dades. El participant en aquesta acció promocional podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant escrit adreçat a l'Editora Singular Digital 2GR SL (Passeig de Gràcia 16, 1er 3a, 08007 Barcelona). 

 

Setena– Xarxa de comunicacions 

L'Editora Singular Digital 2GR SL i Loteria de Catalunya queden exonerades de tota responsabilitat en el cas de mal funcionament de la xarxa de comunicacions (telefònica, de cable, internet, etc.) que impedeixi el normal desenvolupament de l'acció promocional per causes alienes a la seva voluntat i, especialment, per actes externs de mala fe. Tampoc serà responsable pels problemes de transmissió o de pèrdua d'informacions no imputables a aquesta. 

 

Vuitena- Acceptació de condicions 

Totes les persones participants en aquesta acció promocional, pel sol fet de participar-hi, accepten les condicions que la regeixen i el criteri i la decisió que l'Editora Singular Digital 2GR SL adopti sobre qualsevol qüestió que se'n derivi. 

 

Novena– Altres estipulacions 

Aquestes bases són accessibles a través de l'aplicació Easypromos que estarà allotjada al Facebook d'El Món. 

L'Editora Singular Digital 2GR SL es reserva el dret de modificar les condicions de la present acció promocional en qualsevol moment, i fins i tot d'anul·lar-la o deixar-la sense efecte, sempre que hi concorri causa justificada. En aquests supòsits l'Editora Singular Digital 2GR SL es compromet a comunicar de la pàgina de fans de Facebook les bases modificades o, si s'escau, l'anul·lació de l'acció promocional, de manera que aquesta informació sigui accessible als participants. 

 

Comentaris