Troben restes d'un espai arquitectònic baix medieval a Ascó

Les obres al Magatzem de Rita han permès localitzar murça de maçoneria i fragments de ceràmica dels segles XIV i XV

Les obres a l'espai conegut com al magatzem de Rita, a Ascó (Ribera d'Ebre), han permès descobrir restes d'un espai arquitectònic baixmedieval, corresponents als segles XIV i XV. La setmana passada, durant l'execució de les actuacions van aparèixer dos murs de maçoneria de morter de calç, dels quals se'n conserven tres filades en alçat i es troben a una cota inferior als tres dipòsits localitzats al mes de maig, per la qual cosa tindrien més antiguitat. Addicionalment, s'han recuperat fragments de ceràmica dels segles XIV i XV –una tenalla decorada amb estampetes i verd gòtic català-. Davant d'això, els tècnics consideren que les restes formen part d'un espai arquitectònic d'època baix medieval de certa entitat existent fora de la vila closa

 
 

Comentaris