Radars eòlics i solars

Són aparells indicats per a zones on hi ha dificultats per fer arribar el subministrament

El Servei Català de Trànsit ha instal•lat dos radars eòlics-solars a diferents carreteres secundàries catalanes. Són aparells pioners que en lloc de connectar-se a l'escomesa elèctrica, disposen d'una placa solar i d'un molinet de vent, amb els quals poden funcionar de manera autònoma. Estan especialment indicats per a zones que presenten dificultats per fer-hi arribar electricitat a través de la xarxa general.

Tots dos estan en fase de proves des de fa un mes i un cop finalitzades, Trànsit decidirà si obre una licitació pública per incorporar aquesta tecnologia al control de velocitat en punts on fins ara era especialment complicat instal•lar-hi un radar.

El funcionament és idèntic al de la resta: fotografia els vehicles que excedeixen els límits marcats pel radar i envia aquestes imatges al SCT. Són radars que funcionen per microones, és a dir, envien un feix d'ones cap a la carretera i el rebot d'aquestes quan entren en contacte amb un vehicle, permet conèixer la velocitat a la qual circula.

La única diferència amb la resta de radars és el subministrament energètic. "Si les proves van bé, és possible que comencem a instal•lar-los en zones que ens interessa controlar però presenten moltes dificultats per fer-ho", comenta el responsable del pla de seguretat viària, Xavier Almirall.

Tant el radar com la placa solar i el molinet de vent estan fabricats a l'estat espanyol, a diferència de la majoria dels radars situats a les carreteres catalanes que provenen, sobretot, d'Alemanya o del Regne Unit.


 
 

Comentaris