Nedgia habilita el seguiment del procés d'alta de gas a través de comunicacions digitals

La companyia informa el client de les principals fites que es van assolint en el seu procés

NEDGIA ha posat en marxa un servei de missatgeria que informa els seus clients a tot l'Estat espanyol de les principals fites que es van assolint en la seva sol·licitud del subministrament de gas natural. Amb aquesta nova iniciativa, la distribuïdora de gas del grup Naturgy fa els clients partícips del compliment de les diferents fites del procés d'alta de gas i també del següent pas, cosa que en molts casos permet agilitar el procés. La companyia està immersa en un procés de transformació de tots els seus processos, per tal de ser més eficient i digital. Aquesta iniciativa, per exemple, s'emmarca en la millora global del procés d'alta del servei de gas, que permetrà agilitar els terminis i reduir els temps d'espera per a la connexió.

 

Missatges proactius

Les comunicacions del procés d'alta de gas s'estan realitzant de forma proactiva, via sms i/o correu electrònic (en funció de la disponibilitat de les dades) per tal d'informar al client quan es produeix un canvi en l'estat de la seva sol·licitud. A més, el client també pot accedir a la informació actualitzada de tot el procés en qualsevol moment a través de la web

 

Per tal de facilitar la comprensió del procés i ubicar el client en cada una de les fases, s'ha dissenyat una iconografia senzilla que detalla cada un dels possibles passos que seguirà la sol·licitud en funció de totes les casuístiques, i que acompanyarà els missatges clau de cada fita i els passos següents. 

 

Comentaris