Naturgy inicia la distribució d'un gas renovable

El consorci europeu Eco-Gate està cofinançat per la Unió Europea i liderat per Nedgia

El Consorci Europeu Eco-Gate ha iniciat la injecció i distribució del gas renovable generat a l’estació depuradora d’aigües residuals de Butarque a la xarxa de distribució de Nedgia. Es tracta d’un consorci europeu cofinançat per la Unió Europea i liderat per la distribuïdora de gas del grup Naturgy. Serà la primera vegada que s’injectarà gas renovable a la xarxa de distribució que servirà per a desenvolupar el sistema de certificats d’origen per a gas renovable a l’Estat espanyol per avançar en el compliment dels objectius mediambientals de descarbonització proposats per Europa al 2030.

A l’EDAR de Butarque Nedgia ha instal·lat un mòdul de producció de biometà (gas renovable) que purifica el biogàs procedent de la valorització dels residus de l’estació depuradora d’aigües residuals i un altre per a injectar el biometà produït a la seva xarxa de distribució de gas natural.

Per altra banda, alimentat per la xarxa de distribució de Nedgia en aquest punt el projecte també inclou un sortidor de repostatge de gas natural comprimit per a vehicles, gestionat per Naturgy. Per la seva part, Enagás analitzarà la qualitat del gas d'aquesta experiència d'ús del biometà per a la mobilitat.

Segons David Fernández, director del Consorci Europeu Eco-Gate, “el biometà és el vector energètic que més contribueix a l’economia circular i pot solucionar el problema de l’emmagatzematge de la producció intermitent d’altres energies renovables”. No obstant, apunta que “és necessari comptar amb el suport de l’Administració per a desenvolupar el mercat del biometà amb mecanismes econòmic-financers i l’impuls dels certificats d’origen per a gas renovable que ja existeixen a altres països”.

 

Ell consorci europeu Eco-Gate té quatre objectius: Produir biometà a partir d’un biogàs generat per la valorització d’un residu, injectar biometà produït a la xarxa de distribució de gas natural propietat de Nedgia, desenvolupar el mercat de certificats d’origen del gas renovable a l’Estat espanyol i demostrar l’ús eficient i ecològic del gas renovable en aplicacions de mobilitat terrestre.

 

Mateixes aplicacions que el gas natural

El biometà, com a gas renovable, és un combustible neutre en emissions de CO2 que es genera a través dels processos de degradació de la matèria orgànica. D’aquesta forma, un cop són tractats els residus, aquests es transformen en gas verd, una energia totalment intercanviable pel gas natural. Amb això podrà distribuir-se a través dels més de 87.000 kilòmetres de la infraestructura gasista i utilitzar-se amb les mateixes aplicacions energètiques en llars, indústries, comerços, així com per a ser combustible en el sector del transport. Tot això sense necessitat de realitzar inversions (ni públiques ni privades) per a transformar infraestructures de xarxes ni tampoc equipaments de consum dels usuaris.

 

Comentaris