La crisi fa retrocedir el nombre de casaments a les xifres del 1953

En només un any la xifra de nous matrimonis ha baixat en un 9,5%

La crisi ha fet disminuir el nombre de casaments celebrats a Catalunya. El nombre de nous matrimonis va disminuir l'any passat, després d'haver augmentat progressivament, a la xifra més baixa en 56 anys.

L'any 2009, es van celebrar 27.504 matrimonis a Catalunya, xifra que representa una disminució del 9,5% respecte al 2008 i que situa la taxa bruta de nupcialitat (matrimonis per cada mil habitants) en el 3,7‰, la meitat que l'any 1953 quan la xifra de matrimonis era similar a la d'ara.

Els matrimonis civils es consoliden com a forma majoritària de celebració (73,9%). Dins del conjunt de matrimonis de diferent sexe, els matrimonis catòlics segueixen perdent pes relatiu: l'any 2008 representaven el 29,9% i actualment són el 25,4%. A més, la disminució del nombre de matrimonis de l'any passat ha estat més accentuada en les celebracions catòliques que en les civils; les primeres han disminuït un 23,4% i les segones un 3,6% en relació amb el 2008.

L'increment del nombre d'estrangers en la població catalana s'ha reflectit en la composició dels matrimonis. El pes dels matrimonis entre persones de nacionalitat espanyola s'ha anat reduint l'últim decenni. L'any 2000 representaven el 93,9% del total de matrimonis i actualment són el 69,3%.

 
 

Comentaris