Els catalans som cada vegada més pragmàtics

El treball comença a davallar com a valor central dels catalans

Els catalans som cada vegada més pragmàtics. Segons els resultats catalans de l'Enquesta Europea de Valors 2009, els catalans cada vegada busquem més "la seguretat i l'ordre" en la societat, és a dir, a l'esfera pública, mentre que ens mantenim liberals a casa. Dit d'una altra manera, segons un dels autors d'aquest estudi, Àngel Castiñeira, "tunegem" els valors segons les nostres circumstàncies.

A més, si es divideix la societat en cinc grups, els més nombrosos són els "neoconservadors" (28%), catalans que superen els 55 anys, defensen la moral cristiana, la religió i el civisme i situen el treball per sobre de l'oci.

Per altra banda, el 24,5% dels catalans se situen en el grup dels 'individualistes cívics'. Són persones que centren la seva vida en la feina en detriment de la família. Són de centre esquerres i poc religiosos. En tercer lloc, un 20,1% dels catalans són 'neomoderns': es tracta de persones que valoren de forma crucial l'oci i el temps lliure i mostren un gran interès per la política o els moviments socials.

El 16,4% dels catalans són 'individualistes pragmàtics'. Són gent d'ordre que defensa la pena de mort i que no és molt catalanista. Finalment, el 10,8% dels catalans són 'individualistes egocèntrics': en aquest cas són persones radicalment individualistes, hedonistes i allunyades de la política i la religió. Són els més infeliços.

El valor del treball, a la baixa


Un dels tòpics que defineix els catalans, gent treballadors, davalla. L'any 1990, el 70% dels catalans considerava central la seva vida laboral. Ara, aquesta xifra se situa en el 57,3%. Tot plegat, indica que la vida laboral continua sent un element essencial per la gent de Catalunya. Tot i així, cada cop es valora més a l'alça la possibilitat de tenir horaris flexibles i de disposar de temps per activitats extra laborals.

Massa immigrants a Catalunya


El 57% dels enquestats consideren que avui dia hi ha 'massa immigrants a Catalunya'. Segons l'estudi, en aquesta última dècada ha crescut el rebuig per la immigració. Els autors de l'estudi, però, aclareixen que és un fenomen provocat pel context de crisi econòmica, i no pas per una raó cultural.

La religió, a la baixa


Finalment, un 16,1% dels enquestats es consideren ateus. El pluralisme cultural i el creixent individualisme ha portat a una secularització accelerada de la població, i cada cop hi ha menys persones que afirmen pertànyer a una religió.

 
 

Comentaris