El pla amb què es combat l'abandonament escolar

 

Combatre l'abandonament escolar oferint noves oportunitats, facilitant la continuïtat i la reconnexió amb el sistema educatiu, millorar els nivells competencials, les qualificacions professionals i promovent l'educació al llarg de la vida és l'objectiu del programa Transicions Educatives. El projecte, impulsat per la Diputació de Barcelona, s'ha dissenyat conjuntament entre els ajuntaments i el Departament d'Ensenyament de la Generalitat per arribar al màxim nombre de joves, de manera que puguin tornar al sistema educatiu i puguin accedir a casos d'èxit personal i professional. 

  

  

El programa de Transicions Educatives s'adreça als ajuntaments, consells comarcals i altres entitats municipalistes de la demarcació de Barcelona, ja que seran les escoles municipals de persones adultes les que desplegaran aquest pla. I és que aquests centres oferiran tres tipus de formació:

 

1. Cursos de preparació per a l'accés a cicles formatius de grau mig i grau superior

2. Programes de formació i inserció en la modalitat Plans d'Iniciació Professional (PIP)

3. Programes de formació i inserció en la modalitat de Programes de Transició al Treball (PTT).

  

  

L'abandonament escolar, que se situa en el 18%, i tenint en compte la desocupació juvenil que supera el 50% entre els joves de 16 a 19 anys. Per tirar endavant aquest pla educatiu, la Diputació destinarà 1,7 milions d'euros pel curs 2017-2018.

 

  

  

Més de 2000 places 

 

    

La primera experiència en aquest sentit es van iniciar el 2009, quan es va posar en marxa una prova pilot amb 7 ens locals i que en el curs 2016-17 ha arribat a 70. En aquests 8 anys, 11.200 persones han participat en els 620 cursos organitzats pels ajuntaments i les escoles municipals de persones adultes de la demarcació de Barcelona. 

  

Els cursos de preparació per a l'accés a cicles formatius són cursos adreçats a persones que volen iniciar estudis de formació professional de grau mig i grau superior i que, per no disposar la titulació necessària, no hi poden accedir i han de superar una prova específica. El curs acadèmic 2016-2017, un total de 40 ens locals han ofert, a través de les escoles municipals de persones adultes i amb el suport de la Diputació de Barcelona, més de 2.000 places.

 

 

Comentaris