Barcelona, ciutat pilot de la sostenibilitat integral

Una trentena de socis públics i privats participen en el projecte GrowSmarter de la UE, que crea ciutats intel·ligents per lluitar contra el canvi climàtic

 

 

Les ciutats europees seran la llar del 85% dels ciutadans del continent l'any 2050, i són les responsables del 70% del consum d'energia i dels 75% de les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle. En aquest escenari, la mobilitat sostenible, la gestió eficient dels residus i la gestió dels recursos energètics per assolir un menor impacte ambiental esdevenen el far que ha de guiar les ciutats per garantir la qualitat de vida dels seus ciutadans, però també el compromís de la pròpia UE en la lluita contra el canvi climàtic.

 

Barcelona és un referent. Participa en el projecte europeu GrowSmarter per a la recerca i la innovació de la Unió Europea, que treballa per aplicar una combinació de tecnologies per a l'estalvi energètic, la disminució de l'impacte ambiental i la millora de la qualitat de vida en entorns smart city per tal que siguin replicables en altres districtes i ciutats. A més de la capital catalana, també participen en el projecte Estocolm i Colònia, amb la implementació solucions en l'àmbit de la rehabilitació energètica d'edificis i districtes autosuficients, la integració d'infraestructures urbanes i la mobilitat urbana sostenible. El projecte GrowSmarter parteix de la premissa que la combinació de solucions pot satisfer les necessitats dels tres pilars de la sostenibilitat: el social, l'ambiental i l'econòmic.

Barcelona participa en el projecte europeu GrowSmarter per a la recerca i la innovació de la Unió Europea. | GrowSmarter

 

Col·laboració pública-privada

 

L'encàrrec que té Barcelona amb aquest projecte és experimentar com utilitzar les noves tecnologies per convertir-se en una smart city. En l'àmbit de l'energia es rehabiliten més de 30.000 m2 d'edificis d'ús residencial i terciari, en infraestructures es treballa en el desenvolupament d'una plataforma global per a la gestió d'infraestructures de la ciutat i dades de diferents fonts per tal de proveir nous serveis a ciutadans i empreses, i pel que fa a la mobilitat, el repte és fer una millor gestió i optimització del trànsit, a més d'implantar infraestructures per al foment de vehicles propulsats per combustibles alternatius. I tot plegat, impulsat pel consorci GrowSmarter, format per 37 socis de les ciutats participants, provinents del sectors públic i d'empreses privades, en què uneixen esforços administracions, col·lectius professionals, centres de recerca, universitats i empreses de l'àmbit energètic, el transport i les telecomunicacions entre altres.

 

Els treballs en un edifici de catorze plantes del barri de Canyelles han permès reduir en un 60% la demanda de climatització | Pisos.es

 

Un edifici intel·ligent a Canyelles

 

Un dels socis del projecte GrowSmarter és Gas Natural Fenosa, que aporta la seva experiència en eficiència energètica en edificis per tal de reduir l'impacte ambiental i millorar la qualitat de vida dels seus inquilins. La companyia lidera, conjuntament amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, els treballs en un edifici de catorze plantes del barri de Canyelles, en el qual, s'ha reduït en un 60% la demanda de climatització. El projecte inclou el canvi de les calderes de gas -s'instal·len nous models que permeten un consum d'energia menor-, el canvi de persianes i finestres, l'aïllament de les façanes i les cobertes de l'edifici, i la instal·lació d'equips de monitoratge i gestió energètica de consum en els habitatges de l'edifici escollit per a aquest projecte. Aquests equips de monitoratge de consum i control de la calefacció, permeten als veïns saber en què consumeixen més i quan ho fan. Conèixer les pròpies rutines de consum és capital per poder reduir-lo, i per tant, conscienciar els veïns de fins a quin punt les seves rutines de consum energètic es poden modificar per estalviar i alhora guanyar en confort. Amb aquest monitoratge, Gas Natural Fenosa, com a sòcia destacada del projecte i amb la col·laboració del Consorci de l'Habitatge de Barcelona, podrà desenvolupar serveis personalitzats per als seus clients a partir de les dades obtingudes.

 
La monitorització permet als veïns de la finca de Canyelles veure en temps real el seu consum energètic. | Gas Natural Fenosa

 

 

Estalvi i consciència


Un aspecte fonamental per aconseguir l'augment del confort tèrmic dels habitatges d'aquest edifici és la instal·lació de vidres de doble vidre amb càmera, en el qual les dues fulles estan separades per una càmera d'aire deshidratat segellada hermèticament. Aquest sistema permet reduir la transferència de calor entre l'exterior i l'interior i, per tant, augmentar l'aïllament tèrmic. Les persianes exerceixen també una funció molt important, perquè s'orienten de manera automàtica per reduir l'impacte dels raigs solars. En César Gutiérrez és el president de la comunitat de veïns de la finca que participa en el projecte GrowSmarter. Explica a El Món que el fet de participar com a edifici pilot en aquest projecte ha donat l'oportunitat als veïns de "millorar substancialment el confort a la llar, amb unes subvencions molt atractives de la UE, i al final del camí, reduir la factura del consum energètic".

 

Gutiérrez destaca especialment una aplicació implantada per Gas Natural Fenosa en aquest sentit: "La monitorització del consum que ens van instal·lar ens permet veure els consums reals en el moment, i també et consciencia de què consumeixes i els horaris de màxim consum per tal que cadascú de nosaltres pugui modificar els seus hàbits per ser més eficients". Gas Natural Fenosa també ha instal·lat una tele-lectura en alguns dels pisos de la finca per monitoritzar el consum de gas, i "ha subvencionat també unes calderes de condensació que donen un estalvi molt elevat", afegeix. Per al president de la comunitat, aquestes aplicacions, no només ofereixen "un plus de qualitat, perquè pots encendre i apagar la caldera telemàticament", sinó que serveixen perquè "siguem conscients de l'impacte ambiental del nostre consum, perquè et mostra les emissions que generes".

 

Barcelona es converteix en una de les ciutats de referència en l'avantguarda de l'eficiència energètica, i posa el seu gra de sorra escurçant el camí cap a una Europa més sostenible i ambientalment més intel·ligent.

 

Comentaris