IQOXE no té un pla d'autoprotecció aprovat per Protecció Civil

Les empreses químiques demanen més agilitat a l'administració per homologar els documents

IQOXE no disposa actualment d'un pla d'autoprotecció aprovat per Protecció Civil. Es tracta d'un document obligatori per a les empreses químiques i cal que estigui validat per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya. La llei preveu multes de fins a 600.000 euros i contempla també la "clausura temporal de la instal·lació" en tractar-se d'una "infracció molt greu". Fonts de la Federació Empresarial Catalana del Sector Químic (FedeQuim) i de l'Associació Empresarial Química de Tarragona (AEQT) demanen més agilitat a l'administració a l'hora d'homologar els documents. Un tràmit que es pot allargar mesos i que genera inseguretat jurídica a les empreses. L'administració assegura a l'ACN que si el pla no està validat, és com si no existís.

El pla d'autoprotecció (PAU) és un document que s'aplica en un àmbit que estigui exposat a situacions de risc i que recull un conjunt de mesures destinades a preveure, prevenir i controlar els perills, així com donar una resposta adequada a les emergències i garantir la integració d'aquestes actuacions a les del sistema públic. Són les empreses les que l'han d'elaborar i presentar a la Direcció General de Protecció Civil, que l'homologa si el troba correcte. En cas que no sigui així, s'han de fer els canvis pertinents. Finalment, la Comissió de Protecció Civil de Catalunya li ha de donar el vistiplau, "amb l'informe previ favorable de l'ajuntament corresponent".

 

Es tracta d'un pla obligatori per a les indústries afectades per la normativa Seveso de risc químic, com és el cas d'IQOXE i altres associades a l'AEQT. I com a tal, la llei preveu sancions en cas que no el tinguin. En concret, multes de "fins a 100.000 pessetes", uns 600.000 euros -la llei és del 1997-. L'articulat també indica que es pot ordenar "la clausura temporal del local, del centre o de la instal·lació, o la suspensió temporal de les activitats de risc". Està catalogat com a "infracció molt greu".

 

Comentaris