El Síndic denuncia tractes abusius a les presons de Ponent i Brians 1

Reclama "flexibilitat" perquè la gent gran dels centres pugui ser tractada fora de l'àmbit penitenciari

El síndic de greuges, Rafael Ribó, ha dit que ha rebut "queixes de rigor excessiu o algun tracte abusiu" als centres penitenciaris de Ponent i Brians 1. En concret, l'informe anual del Mecanisme Català de Prevenció de la Tortura que s'ha presentat al Parlament detalla que s'han descrit "conductes d'abús verbal, llenguatge despectiu, bufetades, desproporcionalitat i rigor excessiu en les immobilitzacions per part d'algun funcionari concret". Ribó ha destacat que "amb caràcter general el tracte amb el personal funcionari és correcte". L'informe tracta especialment de la gent gran reclusa i reclama "més interacció" dels centres amb els sistemes d'atenció a la gent gran i "flexibilitat" perquè puguin ser atesos fora de l'àmbit penitenciari. Ribó també posa en dubte l'ús de pistoles elèctriques als centres penitenciaris.

L'informe denuncia que "des del punt de vista de la intervenció dels poders públics, la gent gran sempre ha estat una de les grans oblidades del sistema" i per aquest motiu reclama la implicació no només de la perspectiva penitenciària, sinó també la de salut i benestar social, així com l'aplicació dels preceptes del Codi Penal i el Reglament penitenciari, que preveuen l'excarceració per a persones malaltes en situació terminal, i també la jurisprudència del Tribunal Suprem Europeu de Drets Humans en aquest sentit.

En concret l'informe demana "una major interacció entre el sistema penitenciari i els sistemes d'atenció a la gent gran" perquè l'atenció a aquest col·lectiu "sempre que sigui possible" es produeixi fora de l'àmbit penitenciari. També reclama una major sensibilitat per part de les juntes de tractament i els jutjats de vigilància per atorgar tercers graus o règims de compliments flexibles a persones que es troben en una situació de malaltia greu o incurable.

Pel que fa a l'ús de pistoles elèctriques, després d'un primer període de proves pilot l'informe indica que "s'han produït alguns incidents". Per això reclama "una primera avaluació i valorar els aspectes que són susceptibles de millora i determinar si aquestes eines responen a les necessitats operatives i si els objectius s'estan complint". Ribó reclama que es creï "un possible mecanisme independent amb capacitat per investigar denúncies per un possible abús o ús inadequat".

Pel que fa als centres de primera acollida per a infants migrants sense referents familiars i centres d'emergència, el text indica que "s'han observat moltes deficiències de manteniment i manca de reparació de desperfectes que es van produint per l'ús". Afegeix que segons alguns professionals hi ha adolescents amb problemes de salut mental o comportaments disruptius que són "inadequats" per al funcionament del centre.

L'informe parteix de 42 visites a centres que acullen persones privades de llibertat. En concret, han fet 22 visites a comissaries policials, vuit a centres penitenciaris, vuit més a centres de menors, tres a residències per a persones amb discapacitat i dues a geriàtrics. Abans de la presentació de l'informe Ribó l'ha lliurat al president del Parlament, Roger Torrent, juntament amb l'adjunt general, Jaume Saura, i membres de l'equip de treball.

 
 

Comentaris