Seguiment desigual de la vaga universitària

El campus del Raval de la UB no ha pogut fer classe pel bloqueig dels accessos mentre que a la UPC l'activitat ha estat habitual

Segons les dades facilitades per la Secretaria d'Universitats i Recerca, el seguiment de la vaga d'estudiants a les universitats públiques catalanes ha estat desigual. En alguns centres, com ara el campus Raval de la UB (a les facultats de Geografia i Història i Filosofia) no s'han pogut fer classes perquè s'han bloquejat els accessos. En altres facultats han tingut un seguiment alt, mentre que a les de Biologia, Física i Química ha estat molt escàs. A la UAB, l'adhesió a l'aturada ha estat generalitzada al campus de Bellaterra, mentre que a Enginyeria, Veterinària i Sabadell la presència d'alumnes era d'entre el 40 i el 10%. En canvi, les classes s'han realitzat amb normalitat a la Universitat Politècnica de Catalunya.

A la Universitat Pompeu Fabra, les classes programades al Campus Mart s'han impartit gairebé totes, mentre que a Poblenou i Ciutadella se n'han fet més de la meitat. A la Universitat de Lleida no s'ha notat la incidència de la vaga, tret de les classes suspeses a Lletres i Educació. A Girona, l'activitat docent s'ha vist afectada a Educació i Psicologia, Turisme, Lletres, Econòmiques i Dret. A l'escola Politècnica Superior i a la facultat de Ciències, el seguiment ha oscil·lat entre el 50% i el 30%, mentre que ha estat insignificant a Medicina i Infermeria. 

A Tarragona, a la Universitat Rovira i Virgili, el seguiment més alt ha estat al campus Catalunya, amb un 85%, però l'adhesió a la vaga ha estat desigual amb percentatges entre el 33% i el 55%. A les facultats de Medicina i Ciències de la Salut, i de Turisme i Geografia, les classes s'han pogut fer amb normalitat.

 

 

Menys d'un 20% de seguiment a Secundària

De mitjana, el seguiment de la vaga als instituts públics de Catalunya ha estat inferior al 20% (19,0). Per serveis territorials, les Terres de l'Ebre i el Baix Llobregat són els dos territoris amb més seguiment, un 44,63% i un 40,9% respectivament. Al Vallès Occidental ha estat del 22,88%, al Maresme i Vallès Oriental ha estat del 16, 5, similar al registrat a Catalunya Central. Lleida, comarques de Barcelona, Tarragona i Girona han xifrat per sota del 15% el seguiment de l'aturada de classes mentre que als centres de Barcelona ciutat que depenen del Consorci, ha estat dels 7,76%.

 

Comentaris