Més de 34.500 estudiants catalans comencen la Selectivitat aquest dimecres

La prova d'Història es podrà demanar per primera vegada en aranès

Més de 34.500 estudiants catalans s'examinaran de les Proves d'Accés a la Universitat (PAU) a partir d'aquest dimecres i fins al divendres, amb la novetat que per primera vegada la prova d'Història es podrà demanar en aranès, si bé tots els exàmens es poden respondre en aquest idioma. Com cada any, la primera jornada estarà dedicada a les matèries comunes de Llengua castellana i Llengua catalana, seguides de les opcions de Ciències de la terra i del medi ambient, Fonaments de les arts i Matemàtiques aplicades a les ciències socials.

A primera hora de la tarda d'aquest dimecres, serà el torn d'una de les matèries a escollir entre Anàlisi musical, Literatura castellana o Dibuix tècnic, com detallen els horaris fets públics pel Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) encarregat de l'organització de les proves per encàrrec de la Secretaria d'Universitats del Govern. Els exàmens d'Història, de Llengua estrangera i d'opció a escollir entre Dibuix artístic, Llatí i Matemàtiques seran les proves més matineres de la jornada del dijous, que els estudiants culminaran la Fase General, que és obligatòria per a tots els alumnes i que consta de cinc exàmens.

Els exàmens d'aquesta fase -que permet tenir els alumnes una nota de l'1 al 10 i puntua un 40% del global del Batxillerat- estan formats per les tres llengües, Història, així com una de matèria comuna d'opció, com a Fonaments de les Arts, Llatí, Matemàtiques i les Matemàtiques socials.

Pujar nota fins el 14

 

A partir de la tarda del dijous, se succeiran els exàmens de la Fase Específica, que no són obligatoris, proposen un ventall de 22 matèries i permeten als alumnes aconseguir una nota d'admissió a la universitat que pugi la nota fins als 14 punts. Així, els alumnes podran escollir entre Història de l'Art i Química la tarda del dijous, per divendres començar amb Física o Geografia, seguir amb Economia de l'empresa, Electrotècnia o Història de la filosofia, i continuar amb les matèries de Biologia, Cultura audiovisual, Grec, Disseny i Literatura catalana.

Del total d'alumnes matriculats, 28.383 corresponen a estudiants amb matrícula ordinària que han acabat aquest curs escolar del Batxillerat, mentre que 3.392 són estudiants de matrícula lliure --procedents de Batxillerat d'altres anys que no van fer les PAU o que volen millorar nota-- i 2.772 procedeixen de cicles formatius de grau superior. Entre un 95% i un 97% dels alumnes aproven les PAU, que passen tots els estudiants catalans que volen accedir a la universitat, i que suposen una ponderació de l'expedient, com destaca el secretari general del CIC, Lluís Baulenas.

 

Comentaris