La ciutadania també dissenya la Metròpoli del futur

Ciutadania, sectors professionals, societat civil organitzada i ajuntaments estan cridats a participar activament en el disseny del futur Pla Director Urbanístic Metropolità impulsat per l’AMB

Com ens imaginem la nostra ciutat d’aquí a dues dècades i com interactuarà amb l’entorn natural i urbanístic més proper? Com serà la mobilitat? Respirarem verd? Quina energia consumirem i com reciclarem? Quin serà el motor econòmic del nostre territori? Es podrà garantir l’accés a l’habitatge i serem una ciutat socialment cohesionada? I com es gestionarà tot plegat des de l’administració pública? Són preguntes que definiran la qualitat de vida dels ciutadans en les properes dècades, i de retruc, la qualitat democràtica de la nostra societat, que reclama més implicació en la governança. Lluny d’asseure’s al sofà i esperar que es prenguin decisions només des dels despatxos, la societat civil està cada vegada més oberta a col·laborar amb les administracions per pensar, o repensar, el futur del seu entorn més proper. En aquest sentit, el Pla Director Urbanístic Metropolità (PDU), impulsat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), és un clar exemple de treball en xarxa. Per comptes d’allunyar el ciutadà de qüestions aparentment molt tècniques i polítiques, com ho havia estat fins ara l’àmbit de l’urbanisme i la planificació, l’AMB ha apostat per obrir un gran procés participatiu i interpel·lar directament la ciutadania. Es tracta del procés de participació ciutadana més important des que es va crear l'AMB el 2010 per la llei del Parlament Catalunya L’objectiu? Sumar –i no només escoltar- la seva visió al disseny del futur urbanístic que ha de regir l’Àrea Metropolitana en les properes dècades. La Metròpoli del futur, pensada també pels ciutadans i ciutadanes.

Un full de ruta amb molts camins

Què és el PDU? L’instrument urbanístic que ha d’ordenar el territori metropolità en les properes dècades, un full de ruta que ha de ser capaç de definir un model urbanístic que integri la diversitat del territori en un projecte comú ecològicament sostenible, econòmicament eficient i, sobretot, socialment cohesionat. Tot plegat, donant resposta a les necessitats i capacitats de la població dels trenta-sis municipis que conformen l’AMB. Això vol dir que ha d’aconseguir reflectir la gran diversitat dels municipis que en formen part.

El procés participatiu, que va començar el setembre del 2019 i finalitzarà el febrer del 2020, pretén sumar la visió ciutadana a una diagnosi transversa en què s’identifiquin els reptes i oportunitats del territori, amb suggeriments, reflexions i propostes tant dels ciutadans no vinculats a cap moviment associatiu com d’entitats, col·legis professionals, experts i també els ajuntaments, en sis àmbits de treball: infraestructura verda, cicles de matèria i energia, cohesió social, desenvolupament social i econòmic, mobilitat i el marc regulador i la governança. És de fet, un document d’Avanç, en què es basarà la futura proposta del PDU. Per tant, no recull encara projectes concrets que els ciutadans puguin visualitzar, sinó que és una primera aproximació a la futura proposta del PDU metropolità i a un llenguatge comú per als municipis de l’AMB.

foto4

Josep Maria Carreras, director de l'Àrea de Desenvolupament de Polítiques Urbanístiques de l'AMB durant una sessió de debat ciutadà

A tall d’exemple, el document d’Avanç que es debat amb la ciutadania s’ha interrogat sobre com fer possible una mobilitat urbana segura i saludable, que posi al centre l’ús i gaudi de l’espai públic, partint d’una realitat, i és que els desplaçaments en vehicles motoritzats provoquen a dia d’avui el 60% de la contaminació a Barcelona. També es debat sobre com fomentar un urbanisme que avantposi l’interès comú i limiti el creixement expansiu de les ciutats, alhora que garanteixi la cohesió social i l’accés a l’habitatge, davant el fet que actualment el 54% de la població de l’AMB té dificultats per accedir a un habitatge.

 

Com puc fer sentir la meva veu?

 

1) Debats ciutadans

S’han organitzat debats ciutadans, adreçats a entitats locals i ciutadania, en cadascun dels cinc àmbits territorials que s’han definit per al procés participatiu: Sant Feliu de Llobregat, El Prat de Llobregat, Cerdanyola del Vallès i Badalona, on ja s’han dut a terme, i Barcelona, on, per la seva magnitud, es faran els dos debats finals, que tindran lloc a la Nau Bostik. El primer, el 9 de desembre tindrà un caire informatiu i anirà acompanyat d’una visita a l’exposició Metròpolis de Ciutats. I la segona sessió serà el 22 de gener, ja oberta a propostes ciutadanes i al debat entorn als sis eixos de treball del PDU. Barcelona ciutat també acollirà les dues sessions de retorn, que es duran a terme durant el mes de febrer. En cada sessió, l’equip tècnic del PDU redacta un informe en què es recullen les percepcions sobre el territori dels participants, suggeriments, problemàtiques, oportunitats, debilitats i potencialitats detectades, podent elaborar una fotografia prou acurada de les necessitats i expectatives de cada territori en cadascuna de les sis àrees vertebradores del PDU. Una fotografia que posa en valor els matisos territorials i que tots els ciutadans poden consultar al web Metròpolis Barcelona i comprovar com han estat processats els seus suggeriments i dubtes sobre el seu territori, i alhora, podrà saber quins reptes tenen altres territoris de l’AMB, on probablement també hi faci vida per oci, per feina o per relacions familiars. Tot plegat, per començar a posar les bases d’una consciència metropolitana futura que avui no existeix degut a la gran diversitat i extensió del territori que comprèn. 

grafic1

 

2)Debats professionals

El parer dels experts és també estratègic en el procés participatiu sobre la futura planificació urbanística metropolitana. Més de tres-cents experts han intervingut en el procés de redacció de l'avanç a través de workshops, taules temàtiques, etc. I és per això que s’han organitzat debats especialitzats en diversos col·legis professionals: ambientòlegs, enginyers industrials, economistes, politòlegs i sociòlegs ja han fet aportacions en els seus àmbits. Dilluns 2 de desembre serà el torn dels enginyers de camins, i el 13 de gener, dels advocats. Finalment, en la sessió de retorn es posarà en comú tot el material obtingut a les sessions professionals. Serà entre el gener i el febrer del 2020. I encara una segona eina de treball participatiu en aquest sector més tècnic són els tallers de treball grupal en col·laboració amb el Pla Estratègic Metropolità de Barcelona (PEMB). Aquí també s’ha organitzat una sessió per cadascuna de les sis temàtiques del PDU, amb l’objectiu d’identificar les tendències globals i locals del sector a què s’adrecen en cada cas, les expectatives respecte al PDU i les incerteses que genera el pla. Unes sessions que posen en valor la col·laboració entre el sector públic i privat.

grafic2

 

3) Internet

 

S’han habilitat diferents canals de participació en línia per poder arribar a un gran volum de població. El web del PDU ofereix un viatge per tota la informació del document d’Avanç i permet recuperar vídeos i informació de les sessions de debat al territori, així com enviar suggeriments i contestar una enquesta ciutadana. Per altra banda, les xarxes socials del pla ens mantenen al dia de totes les novetats. Podeu seguir a Twitter el compte @pdumetropolita i a Facebook @AMBmetropolisbarcelona.

4) Exposició itinerant

I un passeig per les metròpolis de Barcelona del futur? L’exposició Metròpolis de ciutats apropa l'urbanisme metropolità a la ciutadania d'una manera divulgativa i interactiva, compartint els continguts pensats, debatuts i desenvolupats per una xarxa de més de 400 experts de diferents disciplines, tècnics dels ajuntaments i tècnics de l'AMB.

Infografia PDU mapaexpo4

 

Com continuarà el procés?

Què se’n farà, de tot el material compilat durant les sessions participatives? Formarà part de l'informe de participació que s'inclourà al document del PDU metropolità per a l'aprovació inicial. I és que després de les sessions de retorn començarà el procés de redacció del Pla Director Urbanístic, que aprovarà provisionalment el Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana. Aleshores hi haurà un altre període d'exposició pública, en què tornarà un altre procés de participació, on la ciutadania sí que podrà fer al·legacions. L'aprovació definitiva anirà a càrrec de la Generalitat de Catalunya.

i 8gnNSvN X2

Sessió de participació ciutadana a El Prat de Llobregat el 8 d’octubre del 2019.

 

 

Comentaris