Torrent vol "desterrar el patriarcat del Parlament"

Treballa en un nou Pla d'Igualtat

 

El president de la Cambra catalana, Roger Torrent, vol "desterrar el patriarcat del Parlament" amb un nou pla d'Igualtat, que començarà a implementar-se en aquest curs polític. "El pla el que ens ha de permetre és posar el Parlament de Catalunya a l'alçada dels parlaments més avançats", ha dit. La primera part del pla pretén fer un diagnòstic de la situació actual, per confeccionar després "una bateria de propostes en els dèficits" que es detectin.

 

Ha explicat que el pla ha de desenvolupar-se en quatre línies: la primera és garantir la igualtat d'accés al Parlament, no només des del punt de vista dels representants electes, sinó també respecte als treballadors de la pròpia casa. Una altra és la igualtat efectiva en la presa de decisions, perquè en els àmbits on es decideix "hi hagi equitat, hi hagi tants home com dones," i que les dones en aquest àmbit tinguin la mateixa capacitat de decisió que els homes.

 

Torrent vol que el Parlament tendeixi a tenir el mateix percentatge de dones ocupant escons que a la societat catalana, un fet que, de moment, no es compleix. En aquests moments hi ha 57 diputades dels 135 del Parlament, la qual cosa suposa entorn del 42,2%, que varia en funció de les altes i baixes. "És evident que no és la mateixa situació que els anys 80, quan n'hi havia entorn del 5,4%, només hi havia 7 diputades de 135. També és veritat que és una situació relativament millor que la mitjana, perquè al món hi ha un 25% de diputades, però evidentment amb el 42,2% no n'hi ha prou", ha advertit.

 

Ha recordat que les dones representen el 51% de la ciutadania catalana i creu que això "hauria de reflectir-se al Parlament", per la qual cosa impulsa aquest pla d'Igualtat. Defensa que no es tracta només dels escons, sinó de qui ocupa els llocs de decisió i com es prenen aquestes decisions: "No pot passar que hi hagi només una dona a la Mesa del Parlament: una dona d'entre set membres". "S'ha avançat molt en la representació de les dones a l'hemicicle, però això encara no es tradueix en els òrgans de decisió del Parlament", ha lamentat.

 

La tercera línia és la qüestió que denomina simbòlica: "No som una empresa ni una entitat, som un parlament, i el Parlament el que fa és liderar també el missatge polític que vol donar", ha dit, i ha argumentat que vol que els elements que serveixin de referent per als ciutadans es reflecteixin a la Cambra. I la quarta línia és que el pla aturi qualsevol tracte discriminatori i sexsista sobre els representants electes i els treballadors, "desterrant el patriarcat". La idea és que el pla sigui "d'aplicació constant" i que es revisi periòdicament a través dels indicadors que determinin el compliment del propi pla.

 

Dilluns que ve al Parlament se celebra la jornada 'Parlaments amb perspectiva de gènere per garantir la igualtat efectiva entre home i dones', que inaugura el pla i que iniciarà el propi Torrent presidint l'acte de benvinguda.

 

El propi Torrent participarà a la sessió de treball a la tarda que porta el mateix nom de la jornada, en què també hi seran presents experts de l'Institut Europeu per la Igualtat de Gènere, l'Organització per a la Seguretat i la Cooperació a Europa i el Parlament Europeu; i el membre de Comissió de Drets de la Dona i Igualtat del Parlament Europeu, Ernest Urtasun.

 

La jornada tindrà continuïtat dimarts amb la sessió 'Institucions compromeses, exemples d'igualtat efectiva', dividida en dues parts: 'Europa Davant la igualtat: Institucions i polítiques públiques' i 'El compromís institucional de Catalunya'. En la sessió de treball 'El règim de gènere dels parlaments' participen expertes acadèmiques de les universitats de Londres, Edimburg, Estocolm i Uppsala.

 
 

Comentaris