El Síndic reclama a Justícia l'informe sobre les immatriculacions de l'Església

Recorda que tant l'executiu català com l'espanyol tenen pendents estudis sobre aquest assumpte

El Síndic de Greuges ha reclamat aquest divendres al Departament de Justícia l'estudi sobre les immatriculacions de l'Església des del 1998 que el Parlament va demanar el 4 de juliol del 2019. Recorda que la resolució establia que el Govern havia de redactar-lo "en el termini improrrogable de sis mesos" des de l'aprovació de la resolució, un termini que es va complir el gener del 2020. El Síndic indica que tant l'executiu català com l'espanyol tenen pendent l'elaboració d'un estudi específic sobre les inscripcions de l'Església fetes amb el procediment extraordinari d'immatriculació registral. Apunta que ha obert una actuació d'ofici per fer un seguiment de les actuacions portades a terme pel Departament de Justícia en aquest assumpte.

En el marc de la legislació vigent fins fa pocs anys, l'Església catòlica va inscriure al seu favor al registre de la propietat finques, terrenys i edificacions, mitjançant un procediment extraordinari i excepcional d'immatriculació registral, que permetia inscriure la propietat d'immobles amb una certificació de titularitat emesa per càrrec o autoritat de la mateixa Església, exposa el Síndic.

 
 

Comentaris