Els serveis d’espionatge espanyols subcontracten James Bond

El Ministeri de Defensa licita els serveis d’intel·ligència per Orient Mitjà, Euràsia, la Banya d’Àfrica o amenaces emergents

Externalització i concessió administrativa de la intel·ligència de l’Estat. Aquesta és la nova fórmula del ministeri de Defensa per licitar els serveis d’anàlisi d’intel·ligència pel Centre Nacional d’Intel·ligència (CNI) i el Centre d’Intel·ligència de les Forces Armades (CIFAS). El departament que dirigeix Margarita Robles, en funcions, ha tret a licitació un contracte de 558.325 euros de valor estimat per tal de contractar “serveis per desenvolupar tasques d’anàl·lisis d’intel·ligència”.

El contracte, protegit per “motius de seguretat de la informació”, es troba dins l’expedient 1001319023600 de la Prefectura d’Afers Econòmics de l’Estat Major de la Defensa i es considera un contracte de serveis. Només poden tenir accés al gruix del contingut de la feina que caldrà fer en aquesta concessió les empreses avalades per Defensa que es presentin al concurs. És a dir, els serveis secrets espanyols subcontracten els analistes d’amenaces internacionals, geoestratègia i intel·ligència.

La primera part del contractes estableix un total de vuit lots de 23.947 euros cadascun per una durada de 140 dies i es distribueix per lots a través d’àrees geogràfiques i de matèries. Una primera àrea busca serveis d’informació, intel·ligència i prospectiva d’Orient Mitjà. Un segon lot, estableix que l’anàlisi haurà de ser sobre Euràsia. El tercer lot, té com objecte l’anàlisi de riscos de la Banya d’Àfrica.

exportar

La part administrativa de la licitació dels serveis d'intel·ligència Quico Sallés

 

Una segona àrea respon als serveis d’anàl·lisi d’intel·ligència respecte les “amenaces emergents” dins el lot número 4. El lot 5 contractaria els serveis d’estudi del “gihadisme”. El Lot 6 licita com a serveis d’analisi “Internacional”; el 7 contracta la informació a través “d’OSINT”, acrònim anglès d’Open Source Intelligence -Informació de Fonts Obertes- i en darrer terme, el lot 8 busca contractar un servei d’analisi d’intel·ligència “especialista en amenaces a les forces armades”.

Els criteris d’adjucació tindrà una ponderació de 50 respecte els criteris tècnics i el preu, l’altre 50%. El contracte té un valor estimat amb impostos inclosos de 558.325, però l'import anual -per un màxim de dos anys- és de 191.580,8 euros, que es distribueixen en 2.680 hores de treball a 31,51 euros/hora. 

La primera plana del lot de prescripcions tècniques del contracte dels serveis d'intel·ligència

cni

 

 

Comentaris