Nou intent per aconseguir parlar català al Congrés

Els partits catalans han presentat una proposta de reforma del reglament del Congrés juntament amb el PNB, IU, el BNG i NaBai a favor del català, el gallec i el basc

Nou intent. CiU, ERC i ICV, juntament amb el PNB, IU, el BNG i NaBai, han presentat una proposició de reforma del reglament del Congrés dels Diputats sobre l'ús de llengües oficials a algun territori de l'Estat.

El document proposa afegir un nou punt a l'article 6 del Regalment del Congrés del febrer del 1982 pel qual els diputats puguin utilitzar qualsevol llengua cooficial en la presentació i publicació d'escrits, incloent-hi qualsevol iniciativa parlamentària, així com en les intervencions dels diputats al ple del Congrés, a la Diputació Permanent i a les Comissions.

Al seu torn, el text demana afegir una disposició addicional perquè els ciutadans puguin dirigir-se al Congrés en qualsevol llengua cooficial.

El text parteix del fet que l'article 3 de la constitució espanyola "no determina l'abast i els efectes de l'oficialitat" de les llengües de l'Estat que no són l'espanyol. Aquest fet provoca que "quedin obertes al debat qüestions importants com l'extensió del deure de coneixement de les llengües o el seu l'ús en les diferents institucions de l'Estat".

Això afegit al fet que l'article 3.3 proclama la voluntat de protegir "el castellà i les altres llengües espanyoles", que han de ser objecte d''especial respecte i protecció'. D'aquesta manera, defensa el document, la Carta Magna espanyola no impedeix que es pugin regular els usos de les diferents llengües de l'Estat a les institucions centrals de l'Estat com ara el Congrés dels Diputats.

Durant l'actual legislatura, s'han presentat onze iniciatives de reforma parcial del Reglament i només tres han estat debatudes i aprovades. Segons els diputats aquest tema "no pot quedar paralitzat a l'espera d'una reforma global del Reglament".

 
 

Comentaris