Més de la meitat dels espanyols consideren que Catalunya té “massa autonomia”

Només un 7,1 advoca per una Espanya federal i, en canvi, un 21,1% demanen reconvertir-la en regió

No sembla que hi hagi la millor empatia a Espanya per millorar la situació política de Catalunya. Ho constaten les dades de la macroenquesta del CEO a tot Espanya amb el títol "Percepció sobre el debat territorial a Espanya.2019”. Un estudi sobre 3.600 ciutadans espanyols de tot l'Estat que s'ha presentat aquest matí al Palau de la Generalitat amb la consellera Meritxell Budó i el Director d'Anàl·lisi i Estratègia, Josep Rius.

 

Segons els números del Centre d’Estudis d’Opinió, un 51,1% dels espanyols de la resta de l’Estat consideren que Catalunya té “massa autonomia”. Un 26,1 està convençut que té un nivell suficient davant el 12% que pensa que no té prou nivell d’autogovern. Un 8,2% respon que no hjo sap i un 2,6 no contesta.

 

 

Pel que fa a l’opinió dels espanyols sobre com hauria de ser la relació entre Catalunya i Espanya segueix la mateixa línia. Un 21,1%, un de cada cinc espanyols, aposta per retornar Catalunya a nivell d’una regió. Si bé un 61,2% defensa que continuï  com una autonomia, només un 7,1% proposa que sigui un Estat dins una Espanya federal i un 4,7% planteja que sigui un Estat independent. Un 3,5 no ho sap i un 2,3 s’estima més no pronunciar-s’hi.

 

En qualsevol cas, el 75,8% dels espanyols enquestats es mostra en contra que Catalunya sigui independent davant un solitari 13,6% que hi estaria a favor. Un 6,6% diu que no ho sap i un 4% prefereix no respondre. Les xifres quadren amb les respostes a la pregunta sobre quin terme s’utilitza per referir-se a Catalunya. Els espanyols majoritàriament, un 62,6%, diuen utilitzar el concepte autonomia; però un 18,9% admeten que usen el terme “regió”. Només un 11,3% dels espanyols utilitzaria nacionalitat, nació i país.

 

 

Al capdavall, segons la mateixa enquesta un 37,7% dels espanyols opina que cal reformular l’Estat de les autonomies cap a un Estat amb “un únic govern central sense autonomies” (21,1%) o un Estat autonòmic amb menys competències (16,6%). Continuar en el mateix marc legislatiu és l’opció del 32% dels enquestats a Espanya.  Només un 6,6% estaria a favor de reconèixer a les comunitats autònomes esdevenir un estat independent. Una opció que és majoritària, en canvi, a Catalunya amb un 44,8% dels suports.

 

 

 

Comentaris