La Generalitat emmarca en la llibertat d'expressió l'opinió de Novell sobre l'homosexualitat

Dolors Bassa explica que una vegada analitzades les paraules per part dels serveis jurídics, han constatat la impossibilitat d'obrir un procediment administratiu sancionador

 

La Generalitat ha emmarcat en la llibertat d'expressió i d'opinió les paraules del bisbe de Solsona (Lleida), Xavier Novell, en les quals apuntava en una glossa setmanal al maig un vincle de l'homosexualitat amb una figura paterna "absent" o difuminada. En una resposta parlamentària, la consellera de Treball, Assumptes Socials i Famílies de la Generalitat, Dolors Bassa, explica que una vegada analitzades les paraules per part dels serveis jurídics, han constatat la impossibilitat d'obrir un procediment administratiu sancionador.

Les seves paraules no incorren en cap infracció regulada en l'article 34 de la Llei 11/2014, del 10 d'octubre, i "entren en l'àmbit de l'exercici del dret a la llibertat d'expressió, opinió i ideologia d'aquesta persona", ha al·legat. Les paraules manifestades són opinions i dubtes personals i jurídicament no poden ser considerades expressions vexatòries que incitin a la violència o actes que comportin aïllament, rebuig o menyspreu públic al col·lectiu LGTBI, segons la Llei a favor de l'erradicació de l'homofòbia.

 

Bassa ha recordat que la Direcció General d'Igualtat va enviar una carta al bisbe de Solsona en què s'adjuntava la citada llei per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgènere i intersexuals, la bifòbia i la transfòbia "per deixar patent que l'opció sexual és un dret que forma part de la llibertat personal de cada individu i no del tipus de família en què creix".

 

 

"Considerem necessari i responsabilitat de l'administració el rebuig sistemàtic i contundent de les expressions i manifestacions que posen en dubte els drets de les persones LGTBI", reconeguts per la llei, ha subratllat la consellera.

 

Comentaris