El Govern aprova “un veritable pla de xoc per a l’habitatge assequible”

El decret ja havia passat pel Parlament però no va ser aprovat. Combatrà “els desnonaments i les emergències habitacionals”

Els instruments legislatius actuals per garantir l’accés a l’habitatge són insuficients. Així ho ha alertat el conseller de Territori, Damià Calvet, que ha anunciat l’aprovació d’un decret llei de mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge. Un decret que ja es va presentar al Parlament fa uns mesos, però que no va ser aprovat. “La política d’habitatge s’ha d’implementar amb concertació al territori, i per primera vegada lliguem les polítiques de sòl amb les d’habitatge, aprofundint amb un lloguer assequible millor i més ràpid”, ha anunciat Calvet, que ha explicat que el decret va adreçat al lloguer assequible per emergències, però també a donar solucions en poblacions turístiques i poblacions amb baixa població, que donin lloc a “un veritable pla de xoc per a l’habitatge assequible”.

Calvet ha remarcat que amb aquest decret, l'Àrea Metropolitana de Barcelona haurà de tenir un 40% de reserva mínima en sòls urbans no consolidats -encara necessiten alguna transformació urbanística- per a habitatge assequible, i un 40% en nou planejament, és a dir, en l'extensió de la ciutat, i un 50% en sòls delimitables urbanitzats. Aquessta és una novetat important, ja que fins ara era del 30%. El conseller també ha remarcat que en el termini d'un any s'aprovarà el pla territorial sectorial de l'habitatge a Catalunya. En aquest sentit, els ajuntaments tindran de marge un any per fer un inventari dels seus sòls públics disponible.

 

Pel que fa a la lluita contra les situacions d’emergència i els desnonaments, el decret inclou el lloguer social obligatori, amb una durada de fins a 7 anys, per a aquelles famílies que acreditin una situació de vulnerabilitat i se’ls acabi el contracte de lloguer, es trobin afectats per processos de desnonament o bé portin més de 6 mesos ocupant un habitatge sense títol habilitant en el moment de l’entrada en vigor del Decret Llei. També l'ampliació del contracte de lloguer social obligatori, que passa de 3 anys a 5 o 7 anys, depenent de si l’habitatge és propietat d’una persona física o jurídica. Per altra banda, pel que fa als allotjaments temporals per a les situacions d’emergència, la norma incorpora més facilitats per construir allotjaments en equipaments comunitaris, amb l’objectiu d’incrementar l’oferta d’allotjament per atendre famílies amb risc d’exclusió i resoldre necessitats temporals d’habitació.

Per altra banda, el nou Decret llei inclou també mesures per propiciar una moderació dels preus del lloguer dels habitatges del mercat lliure a través de l’Índex de Referència del preu del lloguer, que informa sobre la mitjana del preu del lloguer d’un habitatge de característiques similars en el mateix entorn urbà: La Generalitat tindrà en compte l’Índex de Referència en el desenvolupament de les polítiques públiques i només els arrendadors dels habitatges llogats amb rendes inferiors a aquest índex es podran beneficiar dels ajuts públics adreçats al foment del lloguer. El Decret llei dona rang i efectes legals a aquest índex i la seva consignació serà obligatòria en tots els anuncis de publicitat i en els contractes de lloguer dels habitatges

 

Comentaris