Els treballadors dels jutjats recuperaran la paga del 2012 al novembre

El departament de Justícia destinarà 9,6 milions d'euros a retornar el 100% de la paga extra als 7.628 empleats de l'administració de justícia

 

 

La nòmina del novembre arribarà amb sorpresa per als treballadors de l'administració de justícia a Catalunya. El departament de Justícia els retornarà de cop el 100% de la paga extra de l'any 2012 que l'Estat espanyol va obligar a suprimir. Destinarà 9,6 milions d'euros procedents del pressupost del departament del 2016 –d'un total de 950 milions- perquè els 7.628 treballadors dels jutjats catalans –xifra d'empleats del 2012- recuperin entre 1.170 euros i 1.691 euros en funció de la seva categoria professional. Així ho ha anunciat el conseller de Justícia, Carles Mundó, que ha anunciat que el Govern aprovarà dimarts un decret llei per tal que el Parlament aprovi aquesta despesa amb caràcter urgent.

 

 

"El decret llei és una fórmula excepcional per poder donar una resposta ràpida, sense haver d'esperar a l'aprovació dels pressupostos del 2017, per tal de donar compliment a un deure que teníem com a Govern i com a departament, per revertir la injustícia de les retallades imposades per l'Estat el 2012", ha explicat el conseller Mundó, que ha remarcat que el seu departament ha volgut "resoldre una qüestió que perjudicava injustament els treballadors de l'administració de justícia". De fet, els 9,6 milions d'euros corresponen al pressupost destinat al reintegrament de les pagues extra sense tenir en compte interessos de demora, que cada treballador podrà reclamar lliurement si ho estima oportú.

 

 

Així doncs, en la nòmina del novembre, els treballadors es trobaran 1.170 euros extra si pertanyen al cos d'auxiliars, 1.247 si són personal de tramitació processal, i 1.691 si són metges forenses. Carles Mundó també ha remarcat que tenen dret a aquesta paga també els treballadors que ara estiguin jubilats i que treballessin el 2012, així com els legítims hereus de personal que hagi mort, i ha insistit que el departament "ha fet un esforç amb recursos propis, sense haver de recórrer a l'ajuda del departament d'Economia".

Protesta dels treballadors dels jutjats el 2014 reclamant la paga extra | ACN

 

Només personal dels jutjats

 

 

El retorn de la paga extra només afecta els 7.628 treballadors dels jutjats, que de fet, són un cos estatal gestionat per la Generalitat a partir del marc normatiu del Consejo General del Poder Judicial. És per això que d'aquesta mesura en queden exclosos els treballadors del departament de Justícia –unes 5.500 persones que són funcionaris de presons i unes 2.000 més que formen part de l'administració de la Generalitat-, que per contra, estan inclosos en l'acord que van signar la Generalitat i els sindicats el 21 de juny de 2016, que va pactar el retorn de la paga extra del 2012 en tres fases. En aquest cas, l'import a retornar, sense comptar els interessos, sobrepassa els 400 milions d'euros. 

 

Les pagues pendents

 

 

Ara bé, si respecte a la paga extra del 2012 hi ha unanimitat en les sentències favorables als treballadors, en el cas de les pagues retallades del 2013 i el 2014 no és així. "Pel que fa a aquests dos anys, les sentències han estat desestimatòries per als treballadors, i per tant, legalment no hi ha obligació d'atendre-ho. Però si en algun moment les disponibilitats pressupostàries hi permetessin, segur que hi hauria voluntat política de retornar-les. Estem parlant de centenars de milions d'euros", ha explicat el conseller Mundó.

 

 

Finalment, el departament de Justícia ha anunciat que, com a mostra de la seva voluntat de resoldre aquest conflicte amb els sindicats, la Generalitat renuncia al procediment judicial que tenia obert per la paga del 2012: "El Govern havia presentat un recurs de cassació per tal que s'unifiquessin les sentències sobre aquesta qüestió, perquè s'aplicaven diferents criteris sobre el dret dels treballadors a recuperar aquesta paga. Amb la nostra renúncia, ja no hi haurà sentència del Suprem, assumim plenament el dret dels treballadors a rebre aquesta paga", conclou el conseller de Justícia. 

 

Comentaris