Els serveis jurídics del Govern conclouen que Puigdemont té tot el dret a tenir escorta

Un informe recorda que només s'ha de comunicar a l'Estat receptor la presència policial i que rl ministeri no hi té res a dir

 

Concloent informe dels lletrats de la generalitat de Catalunya sobre el dret del de l'expresident Carles Puigdemont a tenir servei d'escorta. Els serveis jurídics del govern consideren que l'expresident té tot el dret a tenir escorta que el ministeri de l'Interior no s'hi pot oposar.

 

A l'informe, el que ha tingut accés El Món, es recorda que "els expresidents de la Generalitat de Catalunya tenen reconegut el dret a gaudir dels serveis de seguretat necessaris per a les seves funcions". "L'única excepció a aquesta previsió és que l'expresident hi renunciï o el Parlament de Catalunya mitjançant majoria qualificada de 2/3 prevegui la seva remoció", remarquen.

 

D'aquesta manera subratllen que "l'exercici de funcions dels expresidents no es troba vinculat a cap previsió específica d'aquestes ni tampoc a cap àmbit material i, en conseqüència no es tracta de funcions dins l'àmbit competencial de la Generalitat de Catalunya, sinó d'actuacions realitzades a títol personal".

 

I afegeixen: "Els expresidents poden gaudir dels drets que tenen reconeguts per llei en territori català o fora d'ell, atès que no existeix limitació al respecte en la normativa corresponent, i per tant, els expresidents poden decidir establir al seva residència a l'exterior sense que això comporti que perdin els serveis que com a expresidents els corresponen".

 

També recorden que recentment s'ha tramitat al Parlament una proposicio? de llei que proposava introduir un nou para?graf a l'article 7.1 de la Llei 6/2003 amb el redactat segu?ent: 'En qualsevol cas, tant els mitjans materials com personals que es posin a disposicio? dels expresidents de la Generalitat nome?s es poden prestar o posar a disposicio? en el territori de Catalunya'. "Aquesta proposicio? va ser rebutjada pel Ple del Parlament el 6 de juny de 2018", destaquen.

 

Els advocats de Presidència insisteixen que "el fet de que els serveis es prestin a l'exterior no és contrari al principi de territorialitat de les competències de la Generalitat previst a l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, ja  que l'activitat dels expresidents no incideix en cap àmbit material de les competències de la Generalitat".

 

 

Els expresidents de la Generalitat no tenen la consideració de càrrec públic, i les actuacions que realitzen tenen el caràcter d'actuacions personals, de les quals no se'ls pot inferir caràcter públic ni tampoc, amb caràcter general,  institucional.

 

Tanmateix els lletrats recorden que "el servei de seguretat el facilita el Govern de la Generalitat, però no es troba al servei del Govern, sinó que els escortes estan al servei exclusiu de l'expresident". És a dir, que és l'expresident- d'acord amb la llibertat de moviments a qui li toca dir on correspon- on s'exerceix aquesta seguretat, i així "el Govern només realitza les actuacions necessàries per a garantir aquest dret".

 

En aquest sentit, destaquen que "l'autorització per al desplaçament d'agents de policia a territori d'un Estat europeu correspon a les autoritats de l'Estat receptor". Un tràmit de sol·licitud que s'ha de dirigir al Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación.  "Considerant que els agents de policia que presten els serveis de seguretat de l'expresident no realitzen funcions de seguretat pública vinculades a cap actuació de caràcter públic ni institucional, aquesta no pot ser denegada pel fet que l'expresident no tingui un càrrec públic", rebla l'informe.

 

Comentaris