Els nous "ex" tindran sous de més de cent mil euros

Durant els propers quatre anys cobraran el 80% del seu sou actua

El president del Parlament en funcions, Ernest Benach tindrà dret a un sou de 104.008,95 euros bruts l'any durant els propers quatre anys, és a dir, al 80% de les seves retribucions durant la meitat del temps en que ha estat al càrrec al capdavant del Parlament.

Quan arribi als 65 anys, Benach, que ara en té 51, tindrà dret a una pensió del 60% del sou, una xifra que ascendeix als 78.006,71 euros. A aquestes xifres s'hi ha aplica també la rebaixa del 15% acordada en el pla de crisi.

Montilla un 80% del sou

Respecte a l'actual president de la Generalitat en funcions
, des del moment en que José Montilla deixi el càrrrec, també tindrà dret al 80% de les seves retribucions durant els propers quatre anys i a partir dels 65 anys, tindrà dret a una pensió vitalícia del 60% del sou que ha tingut durant la presidència. És a dir, si ara el sou anual brut  del president Montilla és de 164.043 euros, serà quan deixi el càrrec de 131.234 euros.

A banda, segons l'estatut dels expresidents, el cònjuge vidu no separat legalment o l'altre membre de la parella, en el cas d'unions estables de parella, d'un expresident o expresidenta de la Generalitat amb dret a pensió vitalícia, també té dret a percebre una pensió vitalícia equivalent al 50% de la pensió. En el cas de mort del cònjuge vidu, la pensió ha de beneficiar en la mateixa quantia els fills menors fins que arribin a la majoria d'edat.

Això són beneficis econòmics però a més, la Generalitat "ha de facilitar als expresidents els mitjans necessaris per al sosteniment d'una oficina adequada a les seves responssabilitats".

 
 

Comentaris