Els bisbes catalans reconeixen "els trets nacionals propis" de Catalunya

La Conferència Episcopal espanyola rebutja valorar el document emès per l'episcopat català

Els bisbes catalans reconeixen en un document "els trets nacionals propis de Catalunya". Ho fan amb motiu del 25è aniversari del document de l'episcopat català Arrels cristianes de Catalunya i, per fer-ho, han redactat un nou text titulat Al servei del nostre poble.

Els bisbes mostren el seu "profund amor pel país" i reconeixen "la personalitat i els trets nacionals propis, en el sentit genuí de l'expressió". També defensen "el dret a reivindicar i promoure tot el que això comporta". A més, consideren que la identitat i la cultura catalana no es poden entendre sense la presència de la fe cristiana. La Conferència Episcopal espanyola ha rebutjat valorar aquestes paraules.

Els bisbes afirmen que en el context europeu actual el poble català "vol i pot oferir la seva contribució des de l'especificitat, arrelant en la seva història, la seva cultura i la seva llengua mil·lenàries". Afegeixen que els drets propis de Catalunya estan fonamentats en la seva mateixa identitat com a poble.

Reconeixen que la societat catalana actual ha d'afrontar nous reptes i aspiracions sobre la forma política concreta en que s'ha d'articular i com s'ha de relacionar Catalunya amb "els altres pobles germans d'Espanya" en el context europeu.

Tot i aquest reconeixement, alerten que no correspon a l'Església optar per una determinada proposta, tot i que defensen "la legitimitat moral de totes les opcions polítiques que es basin en el respecte de la dignitat inalienable de les persones i dels pobles i que recerquin amb paciència la pau i la justícia".

Per afrontar aquests reptes, els bisbes encoratgen els implicats a seguir "el camí del diàleg i l'entesa" entre totes les parts per arribar a solucions justes. "El futur de la societat catalana està íntimament vinculat a la seva capacitat per integrar la diversitat que la configura", asseguren.

Catalunya, s'entén per la fe cristiana


Al text també defensen que els estudis històrics i sociològics confirmen que la cultura i la identitat catalana són el que són actualment en part gràcies a la presència de la fe cristiana ja que aquesta ha "contribuït decisivament en la configuració de la identitat catalana".

Reconeixen les "mancances i els errors" que hagin pogut tenir com a membres de l'Església i "humilment" demanen perdó, però afegeixen que aquesta ha tingut un paper "insubstituïble" en la història de Catalunya.

 
 

Comentaris