El Tribunal de Comptes considera inadmissibles les "desqualificacions" de Puigdemont

La institució recorda que "és l'òrgan competent per instruir i resoldre a través d'un procediment jurisdiccional els danys ocasionats als fons públics"

 

El Tribunal de Comptes ha reaccionat davant les declaracions del president Puigdemont aquest dijous en què trobava "indecent" que obri un expedient per fer pagar la factura del 9-N als polítics inhabilitats. "Crida l'atenció la gravetat de les desqualificacions realitzades per la màxima autoritat d'una comunitat autònoma contra la Institució que es limita a complir amb el mandat constitucional i aplicar la legislació vigent, sense que sigui admissible qualsevol mediatització en l'exercici de la seva funció jurisdiccional", ha denunciat en un comunicat el president de la Secció d'Enjudiciament del tribunal, Felipe García, que recorda que la institució "és l'òrgan competent per instruir i resoldre a través d'un procediment jurisdiccional els danys ocasionats als fons públics".

García precisa que el tribunal actua "a instàncies de part legitimada en tots els casos, no d'ofici". En el cas concret del 9-N, García recorda que el tribunal ha intervingut a instàncies de diversos actors públics, "sense perjudici de la intervenció posterior del Ministeri Fiscal i personació de l'Advocacia de l'Estat".

 

 

El president de la Secció d'Enjudiciament apunta que el procediment "segueix el seu curs habitual i tràmit com tots els altres assumptes que ingressen en el Tribunal per danys als fons públics" i recorda que després de les diligències preliminars finalitzades pel Departament d'Enjudiciament s'instrueixen les actuacions prèvies per part d'un delegat instructor, "qui podrà prendre mesures provisionals". Posteriorment, l'assumpte tornarà al Departament per al seu tràmit ja com a procediment jurisdiccional, segons indica García.

 

 

Per tant, afegeix el president de la Secció d'Enjudiciament, el tribunal "actua d'acord amb la seva competència i mitjançant el procediment establert" i puntualitza que fins ara no s'ha adoptat cap mesura que pugui afectar els denunciats i, segons diu, serà el delegat instructor "qui a la vista dels seus esbrinaments i de la documentació existent podrà declarar o no alguna providència que pogués incidir en els presumptes responsables".
 

 

Comentaris