El TC admet a tràmit el recurs d’Iceta pel seu fiasco del Senat

El Tribunal dóna tres dies al Ministeri fiscal i no suspèn l'acord

El ple del Tribunal Constitucional ha admès a tràmit el recurs interposat pel Grup Parlamentari Socialistes Units de Catalunya, contra l’Acord de la Mesa del Parlament relatiu al sistema de votació per escollir com a senador autonòmic del PSC, Miquel Iceta.

 

 

El Tribunal considera que en el recurs concorre una "especial transcendència constitucional perquè planteja un problema o afecta una faceta d'un dret fonamental sobre el que no hi ha doctrina d'aquest Tribunal". A més, "l'assumpte suscitat transcendeix del cas concret perquè pogués tenir unes conseqüències polítiques generals".

 

 

 

De tota manera, el Constitucional considera que no hi ha elements d’urgència excepcional que justificaria l’adopció inaudita de la suspensió dels acords de forma immotivada, de manera que per tal de resoldre sobre la suspensió d’obre peça separada. De moment, el Constitucional dona tres dies al Ministeri Fiscal que efectuar al·legacions.

 

 

Comentaris