El PSC demana empara a la Mesa perquè el Govern li remeti informació sobre una eventual "secessió" de Catalunya

Els socialistes consideren que la resposta de l'executiu català no atén la seva petició

 

El PSC ha demanat empara a la Mesa del Parlament en considerar que el Govern no li ha remès la informació que havia sol•licitat sobre una eventual secessió de Catalunya, segons el document que ha registrat la portaveu parlamentària del PSC, Eva Granados. El passat 9 de maig de 2017, el PSC va demanar al Govern tota la informació sobre actes de preparació, execució i possibles conseqüències d'aquesta secessió, els textos legals o esborranys que hi poguessin haver i la relació de reunions mantingudes en relació al mateix tema. Els socialistes expliquen que el Govern els ha contestat en data 28 de juny i que ho ha fet remetent-los a la resposta facilitada a un altre diputat el 28 d'octubre del 2016. El PSC ha considerat que la resposta del Govern "no atén a la petició de lliurament de còpia de la documentació que se li requeria" i per això demana empara a la Mesa.

El PSC va fer la petició de la informació després que la 'comissió Vidal' quedés bloquejada amb l'objectiu de rebre la informació sobre la que pretenia preguntar en dita comissió. Aquest dimecres, ha informat que ha rebut resposta de la consellera de Presidència i que aquesta es limita a remetre'ls a la resposta facilitada arran d'una sol·licitud d'informació d'un altre diputat. Davant d'això, reclamen que el dret a la informació s'ha d'entendre com un dret "individual" que tenen els diputats en l'exercici de l'acció d'impuls i control al Govern. 

 

 

En el seu escrit, la portaveu parlamentària del PSC, Eva Granados, afegeix que la llei de transparència va afegir un sistema de garanties molt més extens i contundent que empara el dret d'accés a la informació i el deure de l'administració a facilitar als diputats l'exercici del mateix. Apunta també que l'article sis del reglament del Parlament reconeix el dret dels diputats a l'accés de la informació i a obtenir-ne una còpia de la informació i que aquesta es lliuri en el termini de 15 dies. 

Per tot això, el PSC critica que el Govern "es limita a donar una contesta conjunta a les tres peticions de documentació remetent a la resposta facilitada a la sol•licitud de petició d'un altre diputat" i per això demana l'empara de la Mesa perquè requereixi al Govern que "compleixi el deure" de facilitar la informació sol•licitada i ho faci en el termini "improrrogable" de tres dies.

 

Comentaris