El Parlament reduirà el 10% del pressupost pel 2011

La cambra tornarà sis milions al Govern i reduirà el nombre de cotxes disponibles per als grups

El Parlament de Catalunya ha presentat aquest matí un ambiciós pla d'austeritat que vol reduir les despeses de la Cambra i donar exemple a altres institucions "posar el seu gra de sorra i estar al costat de les famílies catalanes", segons la presidenta Núria de Gispert . Elaborat per la presidenta i els vicepresidents de la cambra, Higini Clotas i Lluís Maria Corominas, el pla és una mesura sense precedents: retornarà 6,2 milions d'euros al Govern i suposarà un 9,5% d'estalvi pel pressupost de 2011. També es retallarà un 10% la plantilla de la cambra, que actualment té 257 treballadors.

D'aquests 6 milions d'euros, al voltant de 3,5 milions pertanyen a un romanent de la cambra i els altres 2,5 milions són una part del pressupost destinat a les obres d'ampliació d'aquesta. La remodelació i ampliació del Parlament era un projecte iniciat durant la presidència de Joan Rigol i que va continuar durant la presidència d'Ernest Benach. Ara, les obres que s'havien de dur a terme al parc de la Ciutadella per ampliar la seu parlamentària amb la construcció d'un nou edifici de 16.000 metres quadrats on hi hagués nous despatxos i un nou hemicicle, quedaran paralitzades al menys durant els propers quatre anys, a l'espera de que la conjuntura econòmica millori. "L'adeqüació dels usos parlamentaris ha estat important però ara no és el moment de fer noves inversions", ha explicat de Gispert.

Una altra mesura del pla és la regulació de l'ús dels cotxes oficials. El Parlament reduirà el nombre de cotxes disponibles per als grups i aquests hauran de començar a compartir i acordar amb la resta de grups el seu ús. Es reduirà un 50% el parc mòbil i això significarà que es passi de disposar de 16 vehicles a 8 i un estalvi de 500 mil euros. Els vuit cotxes es repartiran de manera que presidenta i vicepresidents en disposin d'un i els altres cinc es destinaran a incidències i ús institucional. A més, s'està negociant un nou contracte de rènting -que caducarà d'aquí a un any i mig- amb cotxes que siguin d'un altre model i fabricats a Catalunya.

A més la nova presidenta s'ha proposat aplicar un major control en els viatges a l'estranger dels diputats i membres de la Cambra. Seguint aquesta política, es reduiran les despeses de protocol i representació del Parlament i es recomanarà a les institucions que en depenguin, que també apliquin mesures de retall i contenció.

 
 

Comentaris