El jutge conclou que Badalona no té competència per canviar festes de l'Estat

No veu indefensió en no haver escoltat l'Ajuntament abans de prohibir-li obrir el 12-O

El Jutjat contenciós administratiu 14 de Barcelona ha ratificat en una sentència la decisió de prohibir a l'Ajuntament de Badalona obrir el 12 d'Octubre perquè els consistoris "no tenen competència per modificar els dies festius aprovats per l'Administració".

En la sentència, el jutge afegeix que "no existeix una categoria intermèdia entre dies festius i dies de feina, i la norma també s'incompleix en aquells casos", com quan es dóna llibertat de decisió als treballadors.

El jutge justifica que es prengués la mesura cautelar sense escoltar en audiència l'Ajuntament per la urgència, ja que la Delegació del Govern espanyol va demanar aquesta mesura cautelar el 10 d'octubre i només es podia adoptar l'11 per poder notificar-la al consistori.

 

"Això feia inviable atorgar tràmit d'audiència a l'Ajuntament, sense que això suposi que se li hagi causat indefensió", ja que la Llei de la Jurisdicció Contenciós Administrativa permet adoptar mesures cautelars sense audiència si concorren circumstàncies d'especial urgència.

 

L'Ajuntament va al·legar que la Delegació tenia temps per haver recorregut ja que des del 2 de maig existia una resolució dictada pel regidor de l'Àmbit de Badalona Democràtica, de manera que s'aproven calendaris ordinaris i especials que permetia als treballadors acudir al seu lloc aquest dia.

 

Però el jutge rebutja aquest argument perquè no pot apreciar-se mala fe en la Delegació perquè aquesta "no coneixia ni podia conèixer que existia una efectiva resolució de l'Ajuntament" ja que aquest va incomplir l'obligació de remetre els acords municipals a les Administracions de l'Estat i de les Comunitats Autònomes, tal com preveu la Llei de Bases de Règim Local.

 

 

Llibertat ideològica

 

El jutge entén que l'execució de la resolució podria causar "perjudicis irreparables tant a l'interès general com la llibertat ideològica dels treballadors" ja que fixar un festiu respon a raons socials i culturals que reflecteixen un interès col·lectiu en la seva celebració.

 

Comentaris