El govern espanyol destina 1,8 milions al manteniment anual del Valle de los Caídos

L'executiu assenyala que la reclamació d'exhumacions i identificacions de restes planteja diverses qüestions jurídiques davant l'actual mal estat de les sepultures

 

 

El govern espanyol va destinar 1,83 milions d'euros el manteniment del Valle de los Caídos durant l'exercici 2016. Així es desprèn d'una pregunta formulada pel senador de Compromís Carles Mulet en la qual reclamava, entre altes qüestions, conèixer el cost anual en tots els conceptes que suposa el seu manteniment. En la seva resposta, el govern espanyol detalla que 1,04 milions es destinen a despeses de personal, 327.77,78 euros a despeses corrents en béns i serveis, 340.000 euros a la subvenció que rep l'abadia benedictina beneficiària de la Santa Creu del Valle de los Caídos i 123.602 euros a inversions. Tot el pressupost de manteniment és sufragat amb càrrec al pressupost del consell d'administració del Patrimoni Nacional. La coalició remarca que el govern espanyol no ha respost però totes les preguntes formulades i ha recorregut la manca de resposta.

Així, Compromís constata que el cost de les obres de reparació per detenir el deteriorament, la data i en què han consistit les mateixes no ha estat especificat, així com quines obres de restauració, reparació o manteniment s'han dut a terme en els últims 20 anys. El govern espanyol sí ha respost a la pregunta del perquè no s'ha fet cas a les reclamacions d'identificar i exhumar els familiars enterrats al Valle de los Caídos. En la seva resposta, indica que aquestes qüestions plantegen diverses qüestions jurídiques davant l'actual mal estat de les sepultures i " les dificultats que, com a conseqüència d'aquesta situació, presumiblement existeixen per a la identificació de les restes de les persones inhumades en elles" . 
 

Afegeix que Patrimoni Nacional ha sol·licitat un informe de l'advocacia de l'estat i que el govern espanyol va advertir d'una sèrie de dificultats i limitacions com l'accés a la planta tercera de la cripta, que les restes es puguin traslladar garantint la seva integritat, el seu respecte i la seva memòria, que es puguin identificar els columbaris afectats i practicar-se les proves d'ADN. Així mateix, remarca que Patrimoni Nacional va intentar escometre aquestes actuacions, però va haver-hi oposició de tercers. Va acudir al jutjat i aquest es va manifestar indicant que Patrimoni Nacional no era interessat i en ser un expedient de jurisdicció voluntària no es pot despatxar execució. A continuació, informa que ha sol•licitat informe a l'advocacia de l'Estat i que el govern espanyol disposa de dos informes que remetrà a les famílies i que aconsellen -i és el que està analitzant Patrimoni- recaptar un informe de l'Institut de les Ciències de la Construcció Eduardo Torroja perquè es pronunciï sobre la viabilitat de l'accés i, si és possible, sobre les obres necessàries per a arribar. 

Per últim, assenyala que si aquest dictamen és afirmatiu i es pogués accedir, s'haurà de sol•licitar un dictamen al Consell Mèdic Forense perquè es pronunciï sobre el procediment de localització, identificació i exhumació de les restes i la possibilitat de la pràctica de la prova de l'ADN. El govern espanyol defensa que a través de Patrimoni Nacional està fent "tot quant està en la seva mà en col•laboració amb l'Advocacia de l'Estat" i remarca que qualsevol iniciativa en aquest àmbit "requereix els màxims consensos polítics i socials i, per tant, el govern haurà de buscar els més amplis acords parlamentaris per a l'adopció de qualsevol mesura així com de l'esmentada autorització de l'Església". 
 

 

En relació amb les preguntes de referència, i quant a la reconversió del Valle de los Caídos en un lloc per a la memòria de totes les víctimes i morts de la Guerra Civil i la "re-significació integral" del conjunt arquitectònic el govern espanyol posar l'accent que la Llei 52/2007, de 26 de desembre, per la qual es reconeixen i amplien drets i s'estableixen mesures en favor dels qui van patir persecució o violència durant la guerra civil i la dictadura, tanca el marc normatiu del Valle de los Caídos, dedicant-li dos preceptes que disposen que es regirà estrictament per les normes aplicables amb caràcter general als llocs de culte i als cementeris públics i que en cap lloc del recinte podran dur-se a terme actes de naturalesa política ni exaltadores de la Guerra Civil, dels seus protagonistes, o del franquisme." 
 

El mateix corpus legislatiu assenyala que la fundació gestora del Valle de los Caídos inclourà entre els seus objectius honorar i rehabilitar la memòria de totes les persones mortes a conseqüència de la Guerra Civil i de la repressió política que la va seguir. Així mateix, fomentarà les aspiracions de reconciliació i convivència que hi ha a la societat. L'executiu espanyol també exposa les dificultats de revertir la situació creada pels enterraments en la Basílica de les restes de José Antonio Primo de Rivera i de Francisco Franco i recorda que qualsevol actuació del govern espanyol a l'interior de la Basílica exigeix una actitud de col•laboració per part de l'Església "que és a qui s'ha confiat la custòdia de les restes i que és qui, donada la qualificació legal de la Basílica com a lloc de culte, ha de donar la preceptiva autorització". 

 

Comentaris