El Govern aprova la limitació del preu del lloguer

La norma obliga a declarar una ciutat o barri com a zona amb mercat d'habitatge tens com a pas previ per imposar la contenció de preus

El Govern ha aprovat aquest dimarts la limitació del preu del lloguer. En concret, el Consell Executiu ha tirat endavant el decret llei que permet la limitació dels preus de lloguer en els barris o les ciutats on es pugui acreditar una manca d'habitatge assequible. La norma obliga a declarar una ciutat o barri com a zona amb mercat d'habitatge tens com a pas previ per imposar la contenció de preus. El dret estableix que el cost del lloguer en zones o ciutats on s’apliqui la contenció de rendes només pot superar un 10% el de l’índex de referència de preus del lloguer. Per als aspectes exclosos del sistema d’indexació però que donen més valor a l’habitatge, la norma preveu un increment addicional del 5 %, que haurà de quedar degudament justificat al contracte. Es tracta d’un supòsit per a habitatges amb vistes excepcionals o altres característiques especials com zones comunitàries amb piscines i jardins.  

Els habitatges de nova edificació i els que estan completament rehabilitats es podran llogar un 20% per sobre del que estableix l’índex de referència, però només durant els 5 anys posteriors a la finalització de les obres. Passat aquest període, el preu màxim del lloguer estarà sotmès al mateix topall que la resta. En el cas d’aquests habitatges, la norma preveu una moratòria de tres anys, temps durant el qual estaran exempts de la contenció de rendes. Els pisos que ja estaven llogats poden continuar arrendats pel preu anterior a l’entrada en vigor de la limitació, tant en els contractes vigents com en els futurs. En casos justificats, la declaració d’àrea amb mercat d’habitatge tens també pot excloure de la limitació els habitatges amb una superfície útil superior als 150 metres quadrats.

Així ho han explicat la consellera Ester Capella i el conseller Damià Calvet durant la roda de premsa posterior al Consell Executiu de cada dimarts, on la cap del Departament de Justícia ha assenyalat que "és la primer vegada que Catalunya regula els contractes d’arrendaments urbans i que "l’interès que ens preocupa és el de les víctimes dels abusos del mercat de l’habitatge". Per la seva banda, Calvet ha destacat que "el que volem és la millor política d’habitatge pel país", i ha deixat clar que "el Govern ha estat intervenint amb mesures de finançament per comprar o llogar, o el decret llei per augmentar l’habitatge de lloguer protegit”.

Barcelona

El decret llei aprovat permet al ple de l'Ajuntament de Barcelona o a la conselleria competent en Habitatge, actualment la de Territori i Sostenibilitat, declarar una zona com a mercat d'habitatge tens, una condició "indispensable" per a imposar la limitació dels preus. Els municipis, a iniciativa pròpia, també poden demanar al Govern ser declarats com a mercat d'habitatge tens, presentant una memòria justificativa. 

Per aconseguir-ho, s'ha de constatar un augment "sostingut" del preu del lloguer i un cost per a les famílies "clarament superior a la mitjana de Catalunya", que hi hagi una desproporció entre l'augment de la població i els habitatges de lloguer disponibles, o que el preu pugi molt per sobre de l'IPC de la zona en qüestió. La declaració de mercat d'habitatge tens no pot excedir un termini de cinc anys, segons el decret, i es pot revisar, per escurçar-ne la durada o deixar-la sense efecte, si canvien les circumstàncies durant la seva vigència. 

 

 

Mesura d’urgència

El Govern ha aprovat el decret llei per regular el preu del lloguer dels pisos després que el Parlament instés l’Executiu a prendre “mesures urgents” per “limitar l’increment dels preus en zones de forta demanda acreditada”, d’acord amb la Moció 84/XII. El decret llei és una norma reservada per a les mesures urgents, aprovada pel Govern, que és plenament vigent a partir de la seva aprovació, però que s’ha de votar al Parlament en un termini màxim de 30 dies hàbils. Amb aquesta votació, la cambra legislativa pot validar-la, derogar-la o tramitar-la com a projecte de llei. En aquest últim cas, la norma mantindria la vigència durant la tramitació. 

 

La limitació de preus, pionera a l’Estat però antiga a Europa

La mesura que el Govern ha aprovat per decret llei aquest dimarts és pionera a tot l’Estat, però la limitació catalana del preu del lloguer s’inspira en el Codi civil d’Alemanya, que regula la contenció de rendes des de fa 30 anys. Altres estats com Itàlia l’apliquen des del 1998. A banda d’aquestes dues experiències, també compten amb fórmules per limitar el preu del lloguer a Portugal, Àustria i Suïssa. A Europa, França és l’últim que ha aprovat una norma amb l’objectiu d’evitar els abusos als llogaters, el novembre de l’any passat, i l’Ajuntament de París l’aplica des d’aquest mes d’abril. Als EUA, Oregon és el primer estat amb mesures de contenció de rendes, des d’aquest mes de febrer.

 

Comentaris