El Col·legi de Secretaris locals aposta per ser "fidel a la Constitució" davant l'1-O

El col·lectiu professional es queixa que se'ls "ha donat un protagonisme que no els correspon"

La Junta General del Consell del Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers de l'Administració Local (SITAL) de Catalunya ha fet aquest dimarts una crida als seus professionals per tal que davant el referèndum de l'1 d'octubre es mantinguin "sempre fidels a la Constitució Espanyola" i a "la normativa autonòmica". En un comunicat emès per posicionar-se respecte de l'anunci de l'1-O, els secretaris d'ajuntaments catalans es queixen també que la polèmica per com hauran d'actuar els consistoris i els funcionaris l'1 d'octubre "els ha donat un protagonisme que no els correspon".

L'anunci del Govern de la data per celebrar el referèndum i el fet que els grups independentistes hagin fet públic el projecte de llei que l'hauria emparar, han col·locat els funcionaris, els secretaris municipals i altres alts càrrecs de l'administració pública al centre de comentaris polítics i jurídics sobre com hauran d'actuar quan arribi el moment de la votació i els seus preparatius. És per això que el Col·legi de Secretaris i Interventors de Catalunya ha volgut deixar clara la seva posició, començant per presentar una queixa pública pel "protagonisme" que afirmen que se'ls ha donat i que, segons el col·lectiu "no els correspon". 

 

Així, la Junta General del Consell de SITAL de Catalunya ha recordat que la seva actuació professional "es regeix pels principis ètics fonamentals i d'ètica professional del Codi Ètic professional dels SITAL, que propugnen, entre d'altres, la defensa dels valors democràtics, de legalitat, de lleialtat i de neutralitat i d'imparcialitat política". En virtut d'això, el Col·legi afirma que "en l'exercici de les seves funcions", aquests professionals apostaran "sempre per respectar aquests principis i complir amb el principi de legalitat que té en el nostre Codi Ètic professional un enunciat clar que no admet interpretacions". Es refereix, concretament, a l'apartat que diu que "el funcionariat d'Administració local amb habilitació de caràcter estatal ha d'actuar d'acord amb les lleis, els reglaments i les normes i instruccions que siguin aplicables al compliment dels seus deures i, en qualsevol cas, ha de romandre sempre fidel a l'esperit i al text de la Constitució Espanyola, a la normativa autonòmica i europea i als principis de conducta d'aquest Codi Ètic". 

 

Al comunicat de posicionament, que reprodueix un acord pres "per unanimitat" de la Junta General, els secretaris i interventors recorden també que el Col·legi "aglutina un col·lectiu de funcionaris, amb un model professional homòleg al d'altres països de la Unió Europea, fortament compromesos amb els governs locals de Catalunya, que duen a terme en totes les corporacions locals les funcions públiques estructurals i necessàries de fe pública, assessorament legal, control intern de la gestió econòmico-financera, la comptabilitat i la recaptació". 

 

Per això, asseguren, la seva conducta professional "es fonamenta en els valors i principis d'ètics del Codi Ètic dels secretaris, interventors i tresorers d'Administració local aprovat l'any 2005, que varen ser renovats per unanimitat per l'organització col·legial en l'Assemblea Congressual celebrada a Lleida l'any 2013, amb l'aprovació del Pla Director Professional dels Secretaris, Interventors i Tresorers d'Administració Local de Catalunya".

 

Comentaris