El CGE veu "legítim" que un sol grup parlamentari utilitzi el procediment de lectura única

Emet un dictamen en què recomana que els grups de l'oposició puguin presentar esmenes quan l'independentisme presenti les lleis de la desconnexió

 

 

El Consell de Garanties Estatutàries, òrgan consultiu que vetlla perquè les lleis s'ajustin a l'Estatut i a la Constitució, ha presentat el dictamen que van sol·licitar grups de l'oposició sobre la reforma del reglament del Parlament. I la conclusió sobre la qüestió més polèmica, que es puguin aprovar lleis pel procediment de lectura única -la via per la qual JxSí i la CUP tenen previst aprovar la llei del referèndum i la de transitorietat jurídica- i a iniciativa d'un sol grup parlamentari, és legítima. L'informe assenyala que "la legitimació per proposar la tramitació en lectura única per un grup parlamentari i no pel conjunt dels grups de la Cambra és una opció normativa que, amb independència que pugui ser valorada com a més o menys afavoridora dels consensos, no presenta en si mateixa problemes jurídics de constitucionalitat". 

 

 

Això sí, l'òrgan consultiu recomana que la reforma del reglament prevegi la possibilitat que els grups puguin presentar esmenes davant d'un procediment de lectura única d'una llei, per tal que quedin garantits els drets dels grups minoritaris a la Cambra, i demana que aquest mecanisme, que permetrà fer una tramitació exprés de les lleis relacionades amb la desconnexió, s'utilitzi en casos que la "simplicitat" o la "naturalesa" de la norma ho aconsellin. El dictamen del Consell de Garanties no és vinculant, de manera que la reforma es podria aprovar igualment al Parlament aquest juliol.

 

 

 

L'informe del CGE també recomana que "la iniciativa de proposta de tramitació de les proposicions de llei en lectura única, a banda del grup parlamentari promotor, també pugui ser exercida per la Mesa i la Junta de Portaveus". Així mateix, afegeix, "també valorem que caldria, com a garantia dels drets dels diputats, que l'article 135, en el seu conjunt, preveiés explícitament la facultat de presentar esmenes i els termes en què se substanciaria aquest tràmit", en referència al procediment de lectura única. 

L'informe del CGE sí que assenyala que la proposta de reforma parcial del Reglament del Parlament, sobre els requisits de la tramitació de les iniciatives legislatives en lectura única, "en la mesura que omet el requisit de si la naturalesa de la proposició ho aconsella o la simplicitat de la formulació ho permet, vulnera els articles 23 de la Constitució i el 29.1 de l'Estatut. També avisa que "cal tenir present que la realització de la democràcia parlamentària rau en bona mesura en les garanties del procediment, el qual, a banda d'actuar amb caràcter instrumental, també és recipient i alhora reflex dels principis i dels drets que estructuren el contingut substantiu a l'estat democràtic i de dret".

 

Comentaris