El CGE veu inconstitucional un article i tres disposicions de la llei del codi tributari

L'òrgan consultiu troba a faltar referències explícites a la Constitució i creu que les convocatòries per accedir a l'ATC no respecten el principi d'igualtat

El Consell de Garanties Estatutàries (CGE) considera que un article i tres disposicions addicionals de la proposició de llei del Codi Tributari de Catalunya vulneren la Constitució. Es tracta de la llei de dibuixa l'arquitectura tributària que inclou l'Agència Tributària de Catalunya (ATC). Concretament, el dictamen creu que l'article que fa referència a les fonts del dret tributari hauria de citar la Constitució i, en canvi, només fa referència al "bloc de constitucionalitat". D'altra banda, el dictamen demanat per PSC i CSQP també conclou que les convocatòries per accedir a l'ATC no respecten el principi d'igualtat perquè estan restringides a personal que ara treballa a la Generalitat i té experiència en les funcions de les noves places.

El dictamen considera que l'article 111-4 del codi tributari vulnera el principi de seguretat jurídica perquè no cita explícitament la Constitució i l'Estatut i, per tant, vulnera l'article 9.3 de la Carta Magna. L'òrgan considera insuficient que aquest article en qüestió al·ludeixi al "bloc de constitucionalitat" perquè creu que és una expressió freqüent en el discurs polític però "impropi d'una norma jurídica". En aquest sentit, conclou que la Constitució és de "citació ineludible" en aquest article que fa referència a les fonts del dret tributari

 

 

Concretament l'article 114-4 defineix les fonts de l'ordenament tributari. "Són fonts del dret tributari el bloc de constitucionalitat, els tractes i convenis internacionals que contenen clàusules de naturalesa tributària, les normes dictades per la Unió Europea i altres organismes internacionals o supranacionals que tenen atribuït l'exercici de competències en matèria tributària i els reglaments dictats en desplegament d'aquestes normes", estableix l'article qüestionat. 

 

 

PSC i CSQP van al·legar davant del CGE que l'article 111-4 suposa una afectació "clara i greu" del principi de seguretat jurídica ja que no cita ni la Constitució, ni l'Estatut ni la legislació bàsica estatal en les fonts de l'ordenament tributari. Els dos grups parlamentaris creuen que les "indefinicions" de la llei són deliberades per poder presentar la llei com a "políticament rupturista del marc constitucional".

Pel que fa a la selecció de personal de l'ATC, l'òrgan considera que les disposicions addicionals sisena, setena i vuitena del llibre segon del Codi Tributari vulneren l'article 23.2 de la Constitució. Unes disposicions que estableixen les condicions per accedir a les noves places d'inspectors, tècnics i cos tècnic de l'Agència Tributària. En els tres casos, el text de la llei diu que "poden participar exclusivament" els membres de la Generalitat que hagin exercit prèviament durant dos anys funcions relacionades amb les noves places. 

 

 

El dictamen conclou que la regulació que conté la selecció de personal, tenint en compte la "naturalesa restringida dels processos de selecció", no troba empara possible en l'ordenament constitucional i estatutari, atès que és contrària al principi d'igualtat.

 

 

Tot i així el CGE reconeix que les comunitats autònomes tenen les seves competències tributàries i gaudeixen d'autonomia financera. Està previst que la proposició de llei del codi tributari de Catalunya se sotmeti a votació al ple del Parlament de la setmana que ve. 

 

Comentaris