Els Comuns reclamaran al Parlament el protocol dels Mossos pel FOAM

El portaveu d’Interior dels postcomunistes presenta una proposta de resolució per exigir més transparència

“Fer públiques i accessibles a la ciutadania totes les instruccions internes que regeixen l’actuació dels Mossos i l’ús d’armes i dispositius i eines d’ús policial per part del cos”. Aquest és l’objectiu que busquen els Comuns amb una proposta de resolució que van presentar al Parlament el passat 18 de novembre davant la constant “negativa” de la Direcció General de la Policia a publicar els protocols d’ús dels instruments policials com els projectils de FOAM o les pistoles elèctriques.

 

La moció, que signa la portaveu de la formació, Susanna Segovia, i el portaveu d’Interior dels comuns, l’insistent Marc Parés, consideren que el departament d’Interior vulnera l’article 4 del Codi Europeu d’Ètica de la Policia. Aquest article determina que la legislació policial ha de ser “accessible als ciutadans i prou clara i precisa; si és el cas ha de completar-se amb reglaments clars igualment accessibles als ciutadans”.

 

 

El text retreu al departament d’Interior aquest incompliment i remarca que les instruccions que regulen les tècniques i els materials per l’ordre públic i la seguretat ciutadana no són “ni públics ni accessibles”. En aquest sentit, lamenten que les normes sobre l’ús de les pistoles elèctriques o els projectals de FOAM no siguin públiques. Una condició que els comuns considera “fonamental per garantir la transparència i la rendició de comptes”. I més, després de jornades de protestes arran de la sentència del procés on eines com el FOAM han estat més que habituals en els dispositius d'ordre públic. 

 

Els comuns, en aquesta resolució, recorden que “tot dispositiu ha d’estar subjecte a la legalitat i avaluar si compleix les necessitats operatives, requisits tècnics, idoneïtat de la instrucció, la formació o l’absència de qualsevol risc injustificat”. Parès entèn que la Direcció General de la Policia es nega per “escrit” a publicar les normes i protocols tot i que “diverses entitats socials i de drets humans ho han sol·licitat al departament d’Interior”. Per esmenar aquesta situació, els comuns han presentat aquesta “Proposta de resolució sobre la publicitat de les instruccions que regeixen l’actuació dels Mossos” a fi i efecte que el Parlament insti al Govern a fer-les “públiques i accessibles”.

 

 

Comentaris