Catalunya camina cap a una nova cultura del temps

El Govern i 110 actors socials es comprometen a recuperar les dues hores de desfasament horari amb relació a la resta del món, a impulsar una nova cultura del temps i consolidar el factor temps com a nova mesura de llibertat, equitat i benestar

 

 

'Objectiu 2025'. Amb aquest nom es coneix el propòsit de les institucions i organitzacions promotores del Pacte per a la Reforma Horària en què es comprometen a recuperar les dues hores de desfasament horari amb relació a la resta del món, impulsar una nova cultura del temps i consolidar el factor temps com a nova mesura de llibertat, equitat i benestar. D'aquesta manera, l''Objectiu 2025' ha de permetre que Catalunya, en els propers anys, s'equipari amb una sèrie d'indicadors europeus aconseguint així que les persones puguin viure uns horaris més racionals i saludables. Perseguint aquest objectiu, 110 entitats -dels àmbits de la salut, l'empresa, el comerç, l'educació, la investigació, els mitjans de comunicació, l'esport, l'oci, les associacions i les administracions- i el Govern han signat el Pacte per a la Reforma Horària, un acord per impulsar d'ara al 2025, mesures que afavoriran la racionalització dels horaris dels ciutadans per instaurar hàbits més saludables i tenir més facilitats per conciliar la vida laboral i familiar, entre d'altres.

El Pacte per a la Reforma Horària creu que la desorganització horària a Catalunya és el resultat de la superposició dels vells horaris fabrils, alterats per les transformacions patides pel model de creixement econòmic durant els anys del "desarrollismo" franquista i pel més recent impacte de les demandes pròpies dels anys de creixement del sector dels serveis. Hi afegeix, també, la persistència d'una cultura presencialista en el treball i la poca flexibilitat pactada dels models laborals. Pels signants del Pacte, aquesta situació deriva en seriosos obstacles per a la competitivitat i la producció empresarial; en l'augment de riscos psicosocials per als treballadors; en la persistència de la desigualtat per sexes en les condicions de treball; en problemes de salut derivats de la manca de descans en adults i infants; en baixos rendiments educatius; en la manca de temps familiar i personal per al lleure, la cultura o l'activisme social, i en una disminució del benestar de la societat en general.

 

El diputat al Parlament i impulsor de la reforma, Fabián Mohedano, ha explicat en declaracions al Món que el pacte signat "permet dir a tots els actors que van cap al mateix objectiu i que tots prenen el compromís de posar-s'hi", i ha destacat la importància que hi siguin les patronals i els sindicats.  A més, el diputat de Junts pel Sí opina que tant el procés en el què està immers Catalunya com el del món és un moment "extraordinari" per introduir la Reforma Horària: "És un moment de canvis i acceleració, en què la gent vol que hi hagi transformacions en molt àmbits", ha dit, i ha afegit que "si l'haguéssim plantejat fa 20 anys no ens hagués fet cas ningú". "En el marc de la Catalunya que ve és molt positiu, i ara la gent està més preparada per acceptar els canvis", ha assegurat, abans de mostrar-te satisfet perquè "ha quallat molt el nostre plantejament".  

 

El president Puigdemont durant la signatura del Pacte per a la Reforma Horària, amb el conseller de la presidència, Jordi Turull | ACN

 

Eixos d'acceleració i passos a seguir

 

Per tal d'assolir l'Objectiu 2025, el Pacte per a la Reforma Horària especifica la seva actuació a través d'11 eixos de diferents àmbits. En allò relacionat amb el teixit productiu proposa l'impuls dels àpats en un horari saludable per a les persones treballadores, la compactació de la jornada laboral i introducció d'horaris flexibles -sempre que sigui possible- i l'impuls de mesures encaminades a evitar el presencialisme i a la millora de la productivitat dels equips de treball. En l'àmbit dels serveis públics es busca l'adaptació dels horaris i de l'agenda política de les persones en càrrecs o llocs directius a la reforma horària, l'establiment d'un horari de tancament dels equipaments públics, l'adhesió al Pacte Nacional per la Societat Ditial -amb l'objectiu que d'evitar el desplaçament presencial- i la concreció de la reforma horària per part de les corporacions locals en els municipis per mitjà de pactes del temps.

 

En l'educació de menors de 18 anys es proposa la protecció de la franja horària de 8 a 16 hores com a horari lectiu en els ensenyaments universal i obligatori, l'acomodació de la jornada escoltar a la franja horària més saludable possible i l'avançament dels horaris de l'activitat extraescolar. En el cas de l'ensenyament de graus universitaris i de graus superiors, es busca la redistribució dels descansos per garantir els àpats en una franja horària saludable; i en els ensenyaments de postgraus i màster, l'avançament de l'oferta formativa amb l'objectiu de racionalitzar la seva hora de finalització al vespre. En l'àmbit del comerç i el consum s'aposta per un canvi de tendència en la franja horària del consum majoritari fins a les 19:30 hores i el foment d'un horari de compra responsable. En la cultura i oci a nivell audiovisual l'objectiu és l'establiment progressiu de la franja horària de 20 a 23 hores com a hora punta de la programació i una programació horària que tingui en compte el públic objectiu, especialment en el cas d'infants i adolescents.

 

En l'àmbit de la cultura i l'oci relacionat amb l'associacionisme, es proposa la millora dels processos interns de treball a les organitzacions del sector, la generalització dels àpats en una franja horària saludable. En la cultura i l'oci relacionat amb l'esport, es busca l'adaptació dels horaris de pràctica esportiva a unes franges horàries també més saludables i la generalització de les activitats fisicoesportives dels infants i joves en edat escoltar entre la finalització de l'activitat educativa i les 20 hores. En la cultura i oci relacionat amb la indústria cultural, l'objectiu és la creació d'una taula de seguiment del canvi d'horaris i hàbits i l'ampliació progressiva dels horaris culturals i d'oci en la mesura que s'avancin els horaris des del teixit productiu i comercial.

 

En allò que afecta als serveis sanitaris, es proposa que la disponibilitat horària dels centres horaris hauria d'harmonitzar-se amb els principis de la reforma horària respectant l'accessibilitat de les persones usuàries, la qualitat del servei i uns horaris saludables per a les persones treballadores dels centres sanitaris, l'establiment d'un horari d'atenció al públic que respecti uns horaris saludables en aquells casos que sigui possible i la implantació de mesures de gestió de l'ordenació del temps de treball. I, finalment, en l'àmbit de la mobilitat es busca l'adaptació a la nova demanda que es donarà com a conseqüència de la reforma horària de les polítiques incloses en els documents de planificació de la mobilitat i la garantia de l'increment de l'oferta, si s'escau, de transport públic i col·lectiu en horaris de màxima afluència de viatgers.

 

Pla general de la taula on les entitats signaven el Pacte per a la Reforma Horària | ACN

 

Mohedano ha explicat a aquest diari que, entre els passos a seguir a partir d'ara, hi ha el de fer un pla d'acció que concreti cadascuna de les mesures i els compromissos, així com la necessitat d'una partida pressupostària, que permetrà impulsar les mesures. Però també ha lamentat que Catalunya no disposa de totes les eines per poder-lo desplegar, en matèria de competències. En aquest sentit, ha mencionat tres casos concrets. El primer relacionat amb els horaris comercials, on "no ho podem fer tot". També s'ha referit als horaris de la televisió: "Aquí tenim un problema. Per molt que canviem TV3, sinó canvia Telecinco i Antena 3 tenim un problema. No permetrem a les televisions catalanes que facin programes infantils i juvenils en horari adult, però no tenim capacitat per dir això mateix a les cadenes espanyoles", ha recordat. I, finalment, ha assenyalat que "tampoc tenim competència en matèria laboral, per poder legislar, i tot s'ha de fer des de la negociació col·lectiva". 

 

 

Entitats signatàries

 

Entre les entitats signatàries del Pacte per a la Reforma Horària, hi figuren actors com les quatre diputacions catalanes, Pimec, Foment del Treball Nacional, CCOO, la UGT, 12 universitats, la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), l'Ajuntament de Barcelona i col·legis professionals de salut i més àmbits socials.

 

També s'hi han sumat l'Associació Catalana de Municipis (ACM), el Cercle d'Economia, la Federació Catalana de Locals d'Oci Nocturn (FECALON), la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), la Fundació Catalana de l'Esplai (FUNDESPLAI), la Fundació Jaume Bofill, el Gremi de Discoteques de Catalunya, la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, Unió de Pagesos i la Xarxa Audiovisual Local (XAL), entre d'altres.

 

Vídeo explicatiu del Pacte per a la Reforma Horària: 

 

 

Comentaris