Votar en consciència

"És realment la iniciativa que promou la prohibició dels toros la més sensible que s'ha discutit al Parlament fina ara?"

Poques vegades els diputats escapen a la fèrries disciplines de vot que estableixen els seus partits. De tant en tant, però, es plantegen qüestions que es consideren que afecten prou la consciència individual de cada persona que els grups més comprensibles deixen llibertat de vot. Hi ha qui defensa que en un sistema de llistes tancades els diputats només són dipositaris de la confiança que es fa a una candidatura, i que això de la consciència s'ho haurien d'haver mirat abans de decidir presentar-se sota unes sigles i amb el compromís de complir amb un programa. Al Parlament els dos grups majoritaris de la cambra han permès que els seus diputats decideixin el sentit del seu vot a les esmenes a la totalitat presentades a la Iniciativa Legislativa Popular que promou la prohibició dels toros a Catalunya. És realment la iniciativa més sensible que s'ha discutit al Parlament fina ara? S'ha decidit perquè veritablement és la qüestió que pot afectar de forma més directa a les consciències dels nostres representants? Determinades situacions fan que sigui desitjable que la nova llei electoral obligui en un futur a cada diputat a rendir comptes amb els seu electors. Llavors sí que no tindran més remei que votar sempre en consciència i amb intel•ligència.

 
 

Comentaris