Vot immigrant

"Determinats partits pretenen tutelar alguns sectors de la societat i els tracten com si fossin els seus vedats electorals"

L'alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, és de visita al Marroc. Hereu ha aprofitat el viatge per llançar la proposta que els marroquins residents a Catalunya puguin votar a les eleccions municipals. Aquesta és una possibilitat que contempla actualment la llei per a ciutadans d'estats amb els quals s'estableixin convenis de reciprocitat. Les xifres oficials parlen de catorze mil ciutadans marroquins a Barcelona i d'uns dos-cents cinquanta mil a tot el país i, per tant, si s'arriba a concretar l'acord seria d'un gran impacte en el cens electoral. Però d'una banda cal tenir present que això és prou difícil, ja que les lleis del Marroc són més restrictives que les espanyoles i un acord d'aquest tipus requeriria una reforma constitucional. D'altra banda es posa de manifest que determinats partits pretenen tutelar alguns sectors de la societat i els tracten com si fossin els seus vedats electorals. Són moltes les persones que els últims anys han arribat a Catalunya i, entre ells, els que han tingut una voluntat real d'integració han fet mans i mànigues per aconseguir tots els drets ciutadans i, entre ells, els polítics. Però això els ha obligat a una acció conscient, voluntària i responsable. Molt més responsable que la dels polítics que fan propostes com si fessin amenaces i que, en darrer terme, només serveixen per alimentar determinats discursos xenòfobs.

 
 

Comentaris