Vol factura?

"L'IVA és un impost discret, molt més que l'IRPF, però en el context de crisi la pujada que ens espera el proper estiu pot retraure el consum, com ja ha advertit la Comissió europea"

Escriure cada quinze dies aquesta columna va bé perquè de vegades els temes que has plantejat a l'article anterior queden resolts, per bé o per mal, durant aquest interval de temps. També és una prova de foc. Si he jugat a endevinar el futur la puc encertar o puc quedar estrepitosament contradita per la dura realitat. O poden passar imprevistos, com tempestes de neu o d'altres.

L'anterior article es titulava "pacte si o si". Sembla que jo escrivia sobre un pacte força diferent del que ha acabat sent el modest "pacte de Zurbano", si es que finalment se li dona aquest nom a la nova línia de crèdit de l'ICO i a la rebaixa de l'IVA per a obres de rehabilitació. Mesures positives, d'eficàcia dispar, i en tot cas tímides.

Tanmateix, la gestació del pacte ens ha apropat al com i el quan s'exerceix i s'exercirà la pressió tributària a través de l'IVA, l'impost indirecta per excel•lència. Aquest serà un punt cabdal en el debat sobre la gestió de la crisi. Amb el compromís de reduir el dèficit en l'horitzó del 2013, la pujada d'impostos és quasi inevitable, i en tot cas, molt llaminera per les arques públiques. L'IVA és un impost discret, molt més que l'IRPF, però en el context de crisi la pujada que ens espera el proper estiu pot retraure el consum, com ja ha advertit la Comissió europea. També s'ha parlat d'un possible efecte d'"arrodoniment" de preus a l'alça, la qual cosa es reflectiria també en l'IPC.

Amb tot, cal dir que, efectivament, hi ha espai jurídic encara per apujar l'IVA, impost parcialment regulat per directives comunitàries. Com també hi ha espai per a rebaixar el tipus per determinades activitats. És per això que ja s'ha plantejat copiar, per exemple als nostres veïns francesos, i rebaixar l'IVA per activitats turístiques, i afavorir així un dels grans motors de la nostra economia. El Govern estatal no hi sembla gaire disposat.

En canvi s'ha optat per rebaixar l'IVA de les rehabilitacions o obres a casa, intentant que no s'enfonsi encara més el sector de la construcció. Segurament l'Estat confia en que la rebaixa no li comportarà greus pèrdues d'ingressos. Tanmateix, no sabem exactament quin efecte reactivador tindrà aquesta mesura en un sector molt procliu a l'economia submergida. Tots coneixem la popular pregunta: voldrà factura? o directament "ho vol amb IVA?".

A més, la tempesta i la neu i el fred d'aquest dies han donat una nova dimensió a les obres de rehabilitació a Catalunya. Els estralls hauran de ser reparats, donant lloc a una nova figura imprevista i no gaire alegre. Se'n podria dir "reactivació per destrucció".

 
 

Comentaris