Una llei contra la morositat

"Els emprenadors, Pimes i autònoms són vitals en el desenvolupament del nostre país"

La morositat provoca seriosos problemes de liquiditat a les petites i mitjanes empreses, microempreses i autònoms. Genera fortes pèrdues econòmiques que afecten greument a la rendibilitat, competitivitat i supervivència d'aquestes empreses que, recordem, a Catalunya configuren el 90% del teixit empresarial.

 

Des del Partit Demòcrata hem presentat i defensat al Senat una Proposició de Llei per eradicar la morositat i modernitzar la legislació actual en aquesta matèria perquè s'homologui a tota la legislació europea vigent. Aquesta modificació de la llei l'hem acordat amb la Plataforma Multisectorial contra la Morositat i tots els grups polítics, amb l'abstenció de Podemos-En Comú Podem, n'hem aprovat la seva tramitació. Passat l'estiu, veurà la llum.

 

Hem presentat una llei que vol ser realment efectiva contra la morositat en totes aquelles operacions comercials que s'estableixen entre agents privats i administracions públiques, i que estableix un règim d'infraccions i sancions. I és que, per exemple, grans empreses han aprofitat la seva posició de fortalesa davant el proveïdor. A les empreses de l'IBEX la morositat és de 187 dies i en les administracions se situa als 75 dies. Falta doncs, un sistema d'infraccions i sancions que precisament és el que proposem amb aquesta llei.

 

El text divideix les infraccions entre lleus (incompliments que no siguin sancionables); greus (per exemple, excedir en 20 dies el termini de pagament, falsificar factures o albarans, etc) i molt greus (per exemple, prevaler-se d'una situació de dependència econòmica d'altres empreses per imposar terminis de pagament que excedeixin els previstos en aquesta llei, entre d'altres). Les multes seran entre 6.000 euros i 900.000 euros, en funció de la gravetat i la competència sancionadora correspondrà a les comunitats autònomes.

 

 

Amb aquesta iniciativa legislativa que el nostre grup parlamentari al Senat hem presentat, seguim defensant una de les nostres prioritats com a força política, que són les petites i mitjanes empreses i als autònoms. Perquè els emprenadors, Pimes i autònoms són vitals en el desenvolupament del nostre país.

 

Comentaris