SPOONCH

Al futur

Podria ser un colador, un conill, un arbre, una ampolla, un gelat, un somriure, un gest, un desig, un miracle, un impossible. Spoonch és tot el que tu vols que sigui. És allò que necessites, que busques i que acabes trobant. Spoonch és una marca de res. Fum, aire, vent. Spoonch és una marca a la inversa: ha nascut sense significat, sense contingut, sense oferir cap producte ni cap servei però amb una exigència: des del seu perfil Facebook demana la participació dels internautes per crear un concepte darrere aquest nom: Spoonch. A què sona? 5.000 persones ja s'han expressat i han aconseguit que abans que Spoonch es concreti en alguna cosa determinada, ja se li atribueixin valors positius, innovadors i creatius. Això és el món al revés: Abans corríem a posar etiquetes a tots els fenòmens que se succeïen. Ara resulta que ja parim etiquetes abans de que neixi qualsevol fenomen.

 
 

Comentaris