Smart: cities i business

"Empreses, ciutats : els vostres clients i ciutadans ja són "SMART"!!! A què espereu?"

Smart citizens, smart grids, smart water, smart …. Últimament anem plens de termes que comencen per "Smart". Però que hi ha darrere de tot això?

Smart Cities

El concepte "smart city" no és res més que un nou paradigma de com gestionar les nostres ciutats i regions, posant en primer lloc els conceptes d'eficiència i sostenibilitat (econòmica, ecològica i social), i centrant totes les actuacions sobre el veritable destinatari de les mateixes: el ciutadà. No serveix de res fer una ciutat més intel·ligent si només es millora la gestió interna de la pròpia corporació. N'és una part, però és més un medi que no pas un fi únic en si mateix.

I sembla que comencen ja a treure'n profit. Un bon exemple és la visió holística que la ciutat de Barcelona té del nou paradigma, pensant més en el fet que és un concepte transformador de la ciutat a 20-30 anys vista que no pas un conjunt de projectes e iniciatives molt vistoses però no alineades a una estratègia decidida. I els resultats més immediats són els nombrosos premis que ja han rebut per les seves iniciatives "Smart" (iCapital, Gran reptes Bloomberg, etc.) i les seves posicions capdavanteres en diferents rankings "Smart", a destacar entre d'altres 4.arta Europea i 10.ena Mundial FastCo.Exist 2013.

Podríem posar més exemples de ciutats, però no és l'objectiu de l'article.

Una última consideració al voltant de les ciutats : aquelles ciutats que ja tinguin les accions ordenades sota una estratègia sòlida de "Smart City" haurien de fer el següent pas, el pas que realment posarà i farà ben evident al ciutadà que ell és el centre de totes les actuacions.

Aquest següent pas serà la "Social Smart City", on a la vegada s'impulsi més participació ciutadana, més serveis al ciutadà, més qualitat urbana i de vida i més transparència. Aquests seran els nous eixos que transformaran a les "Smart Cities" en "Social Smart Cities".

Smart Business

El que realment és un territori per explorar i per tant amb un recorregut encara desconegut i a la vegada molt llaminer, és el concepte de "Smart Business".

Com poden fer negoci les empreses amb els conceptes "smart"? "Where is the money?"

Hi ha una tipologia que clarament ja n'està fent : els proveïdors del hadware i sofware per poder implantar solucions d'infraestructures necessàries com a base per construir a sobre projectes "smart". Em refereixo a empreses de sensors, centres de procés de dades al núvol, plataformes verticals que gestionin aquestes solucions…

Però aquest tipus d'empreses necessiten d'una demanda interna pública forta i actualment encara no és molt elevada en el mercat local. Aquesta tipologia d'empreses estan fent més negoci fora del nostre territori que no pas aquí. És un cas clar que la internacionalització és clau per poder sobreviure, també en aquest nou "sector" emergent. Podríem dir que són un cas molt especialitzat que han nascut amb/per cobrir aquesta demanda nova.

I que fan les empreses més tradicionals, les que ja porten més inèrcia, més experiència en els seus nínxols actuals? Podem treure'n profit de tots els "smart" ?. Existeix realment el "smart business"?

Si i no. Només existeix per aquelles empreses que, tenint un coneixement molt expert en el seu actual nínxol de mercat, siguin capaces de fer una evolució i transformació dels seus negocis per donar resposta a noves i innovadores necessitats al voltant dels conceptes "smart", en definitiva que posin en marxa una "Smart Business Transformation".

I aquest "Smart Business Transformation" té dos vessants: cap a dintre i cap a fora.

Cap a dintre significa detectar aquells elements de la cadena de valor de l'empresa que puguin fer-se "Smart" per tal de fer més eficient l'empresa.

Cap a fora significa aprofitar ja el coneixement i les competències internes, alineant-les amb les oportunitats "smart" i oferir productes/serveis "Smart".

Però no és suficient. En un posterior article explicaré més en detall aquests dos conceptes i el perquè no és suficient només amb això.

Resumint

Acabaré l'article amb unes preguntes i respostes que espero que coincideixin amb la síntesi del que he pretès comunicar.

• Existeix el "Smart Business" ? Definitivament SI.
• Ha de ser diferent per cada empresa l'estratègia i la tàctica per treure'n profit ? Si.
• Diferirà el grau d'aprofitament per les empreses ? Si.
• És un camí ple de nous reptes i oportunitats ? Si.

Empreses, ciutats : els vostres clients i ciutadans ja són "SMART" !!! A què espereu ?

Benvinguts al nou mon "SMART" !!!

 
 

Comentaris