Selectivitat poc selectiva

"Cada vegada que els ho posem més fàcil per aprovar i per passar de curs els ho posem més difícil per superar totes les altres contrarietats que hagin d'afrontar"

Els últims estudiants de la LOGSE han trencat tots els registres: han estat els que ha aconseguit un número d'aprovats més alt de la selectivitat i la nota mitjana més alta. Són l'última generació que s'ha format sota la polèmica LOGSE i la darrera que s'ha examinat amb l'actual model d'examen de selectivitat i podríem dir que la nota que els ha donat és l'últim argument per qüestionar aquesta etapa. Queda el dubte sobre si estem davant d'una generació de genis, però tot fa pensar que no són ni molt millors ni molt pitjors que els que els han precedit i els que venen darrera, però que el nivell d'exigència cada cop és menor. Aquesta ha estat una constant que només ha servit per desprestigiar el sistema i per perdre molts bons estudiants pel camí. Cada vegada que els ho posem més fàcil per aprovar i per passar de curs els ho posem més difícil per superar totes les altres contrarietats que hagin d'afrontar.

Per cert, un repte pels nostres científics és descobrir si els catalans tenim cap limitació genètica pels estudis de ciències, en especial les matemàtiques, la física i la química o si té alguna relació amb el pla d'estudis, el sistema d'ensenyament, la preparació dels professors i la motivació dels alumnes.

 
 

Comentaris