Recerca catalana al Vallès

"És ben sabut per tots que Catalunya i Espanya no destaquen per ésser països punters en sectors com la recerca o la innovació, ni a nivell europeu ni a nivell mundial"

El coneixement, la innovació, la recerca o la investigació són el futur de qualsevol país, o més ben dit, han de formar part ja del seu present. Totes les societats que volen tenir un paper rellevant en el món actual d'avui i del futur, òbviament, saben que per assolir-lo han d'invertir en tots aquests àmbits. És fonamental, cabdal, necessari i imprescindible. D'aquí que, tots aquells governs conscients d'aquesta màxima, aposten per enfortir i incrementar les partides públiques destinades al futur econòmic del seu país, és a dir, a la investigació, la innovació i el coneixement.

És ben sabut per tots que Catalunya i Espanya no destaquen per ésser països punters en sectors com la recerca o la innovació, ni a nivell europeu ni a nivell mundial. Les inversions que efectuen són moderades i no són les que realitzen altres països com puguin ésser Suècia, Finlàndia o els Estats Units d'Amèrica, on les inversions per a recerca i desenvolupament se situen per sobre del 3% del seu PIB.

La situació de la recerca i la innovació al nostre país no és l'adequada i, a més, no hi ha una aposta clara i decidida en el redreçament i el potenciament d'aquests sectors. Tot i això, hi han certes excepcions que poden ésser un bri d'esperança, un principi de canvi de cara al futur. A la comarca del Vallès, per exemple, en tenim un cas.

L'esmentada comarca s'està erigint en líder de la recerca i el desenvolupament al nostre país. I això no és tot, el Vallès, dins d'un marc europeu, està posicionant-se com a clúster de futur i amb projecció en l'àmbit de la investigació. Els elements que han fet possible aquest fet són diversos. És el cas d'universitats com l'autònoma de Barcelona (UAB) o la Politècnica de Catalunya (UPC), per una banda, o el Parc Tecnològic del Vallès (PTV), per una altra, que amb els seus centres de recerca i innovació potencien aquest àmbit i atreuen talent investigador, de dins i fora de Catalunya. I, darrerament, hi han entrat dos nous elements realment rellevants i transcendentals. Són l'escola de la creativitat i la innovació Creàpolis d'ESADE i el sincrotó Alba. Aquest enorme microscopi és una de les instal•lacions de l'àmbit de la ciència i la tecnologia de més pes de tot l'estat. L'Alba serà un laboratori on es podran estudiar estructures petites, de dimensions inferiors a la longitud d'ona del visible.

Tots aquests elements estan propiciant que la zona estigui convertint-se en un important clúster investigador, un autèntic pol del coneixement i de la ciència de referència al país, a l'estat i a Europa. Un oasi en el desert a favor del coneixement, el desenvolupament i la recerca. Una aposta de progrés i de futur per al nostre país que, sense cap mena de dubte, hauria de marcar la dinàmica i ésser referent a l'hora que els nostres responsables polítics i empresarials es conscienciessin i prenguessin les decisions en aquesta direcció, si el que es vol és passar de l'economia basada en la construcció i el turisme, a una nova economia basada en el coneixement, la tecnologia i la recerca.

 
 

Comentaris