Més pedaços

"Es troben a faltar eines que permetin posar en marxa el nou model que ens ha de permetre la recuperació primer i la consolidació a llarg termini desprès"

La Generalitat i els agents socials signaran avui un nou pacte anticrisi. En aquest cas es preveu aportar més de cinc mil milions en diverses partides. Destaca que, per primera vegada, es preveu una prestació de quatre-cents vint-i-cinc euros durant un màxim de sis mesos pels treballadors autònoms que hagin perdut la seva ocupació. Però es preveuen actuacions en àmbits tant diferents com l'habitatge, en recerca i innovació o en formació d'aturats. Els molts plans i les actuacions que s'han portat a terme i les que es preveuen per actuar contra la crisi han tingut, fins ara, una vocació de fer passar millor el mal tràngol. Però es troben a faltar eines que permetin posar en marxa el nou model que ens ha de permetre la recuperació primer i la consolidació a llarg termini desprès. De fet tothom està d'acord que desprès de la crisi caldrà aprendre dels errors per no repetir-los i s'haurà de basar el futur creixement en un nou sistema productiu; molt més difícil es posar-se d'acord en quin ha de ser. De moment, anem posant pedaços.

 
 

Comentaris