Manifest per la llibertat de Catalunya

Catalunya en la seva hora crítica

El nacionalisme espanyol pretén trencar la convivència entre els catalans i destrossar el seu patrimoni més preuat: la seva llibertat. El nacionalisme sempre posa la identitat per sobre de la llibertat, els drets mítics de la nació espanyola per sobre dels drets fonamentals de les persones (i entre ells, els de les minories nacionals), l'egoisme de la casta que xucla la riquesa de l'Estat espanyol per sobre de la igualtat i la democràcia. El nacionalisme menysprea el pluralisme social i polític, i tracta de mantenir la supremacia de la llengua espanyola imposada per la força, convertint així en estrangers en el seu propi país a set milions de catalans.

El nacionalisme espanyol és fill del franquisme i dels populismes autoritaris i promou la destrucció del principi democràtic. Evitar aquesta destrucció és responsabilitat de tothom, i la primera obligació dels partits polítics democràtics europeus.

Fins ara el desafiament nacionalista espanyol no ha rebut la resposta que cal. Les elits de l'Estat espanyol s'han llençat a una ofensiva nacionalitzadora desvergonyida, explícita, supremacista. Això no obstant, entre els intel·lectuals espanyols (aquells que no fan d'intel•lectuals orgànics del neofranquisme rampant, com Vargas Llosa o Fernando Savater), no existeix un autèntic debat públic sobre el fons greument reaccionari del nacionalisme ni sobre les conseqüències del seu projecte per a la llibertat, la igualtat i la seguretat dels catalans —però també dels espanyols. Els intel·lectuals espanyols no semblen adonar-se'n que la llibertat és indivisible, i que això que avui el nacionalisme espanyol impulsa contra les llibertats dels catalans, demà serà utilitzat contra altres llibertats. Campanyes agressives contra la cultura i la llengua catalanes són ignorades o rebudes amb indiferència per aquells que més haurien de defensar la cultura— feta en qualsevol llengua, però especialment si és la d'una llengua minoritzada i secularment prohibida.

En aquestes circumstàncies, els ciutadans radicalment compromesos amb els principis democràtics universals de la llibertat i la igualtat entre els homes, sigui quina sigui la seva llengua materna i la seva adscripció nacional, entenem que és imprescindible obrir un debat públic que informi i comprometi a tots els ciutadans europeus. El moment és greu per a les llibertats democràtics a Espanya, i cal passar a l'acció.

Reclamem a la Unió Europea la defensa del principi democràtic, i que adverteixi clarament l'Estat espanyol de les conseqüències de violar-lo. Cap violació de la democràcia ha de quedar impune.

Demanem als partits polítics europeus que s'identifiquen amb els principis democràtics de llibertat, igualtat, justícia, i respecte a les minories que demostrin el seu compromís amb fets. Demanem que aquests partits:

1. Exigeixin a l'Estat espanyol que respecti el principi democràtic com a principi de ciutadania i convivència, sense que això els faci renunciar a las reformes que permetin fer d'Europa una federació de nacions cada cop més integrada, més integradora, i amb més qualitat democràtica.

2. Rebutgin qualsevol mesura de l'Estat espanyol suposadament emparada per la Constitució de 1978 que limiti el dret de tots els catalans a votar democràticament, lliurement, i pacíficament la recuperació de la plena sobirania. Denunciem davant d'aquests partits europeus la baixa qualitat democràtica de la Constitució de 1978, una constitució imposada en els seus trets essencials pels poders fàctics franquistes, i principalment pels militars.

3. Assoleixin un pacte públic i solemne d'unitat d'acció davant el nacionalisme supremacista espanyol i la seva deriva neofranquista i autoritària que posa en perill drets democràtics bàsics de manifestació, expressió, i vot.

Finalment, ens adrecem a tots els ciutadans catalans i europeus.

Els demanem que denunciïn la legitimació intel•lectual i política del nacionalisme autoritari i que es mobilitzin en defensa de les llibertats democràtiques dels ciutadans de Catalunya, conscients com són que l'autoritarisme i les limitacions a les llibertats polítiques van portar els anys més foscos i miserables de la història d'Europa.

 
 

Comentaris