Maltracten Catalunya

"Mentre encara no estan ni tan sols licitats els enllaços del port de Barcelona amb la xarxa ferroviària, essencials per a l'exportació a Europa, el ministeri s'aboca a solucionar el problema de les autopistes fallides de Madrid"

El govern espanyol tracta amb una doble moral a Catalunya. Mentre encara no estan ni tan sols licitats els enllaços del port de Barcelona amb la xarxa ferroviària, essencials per a l'exportació a Europa, el mateix ministeri de Foment s'està abocant a solucionar el problema de les autopistes fallides de Madrid. El contrast en el tracte és tan descarat que fins i tot sorprèn, perquè el menysteniment del port de Barcelona afecta negativament també l'economia espanyola. L'actitud de l'Estat en infraestructures no es pot analitzar sota cap perspectiva de racionalitat perquè no respon a aquest criteri. És un projecte estatal amb tan poca connexió amb l'economia real, que sembla que s'hi ha acostumat. Aquesta és una manera de fer molt arrelada en la política espanyola i que ha implicat tant els governs del PP com els del PSOE, i per tant no és creïble que depengui de cap canvi a l'executiu. El problema és estructural, arrelat en la història.

 
 

Comentaris