La política com a problema

"Ja fa temps que en els baròmetres de popularitat, els faci qui els faci, la nota mitjana sigui un suspès i gairebé mai ningú supera l'aprovat"

L'últim estudi del Centre d'Investigacions Sociològiques situa al capdavant de les preocupacions dels ciutadans l'atur, i el neguit manifestat pels enquestats se situa en el nivell més alt de l'última dècada. La segona de les preocupacions és la situació econòmica i el tercer la situació política. Això coincideix amb el que des de fa temps es posa de manifest en les enquestes del Centre d'Estudis d'Opinió, que reflecteixen el baix nivell de confiança dels ciutadans en les estructures polítiques i la mala opinió dels polítics. Ja fa temps que en els baròmetres de popularitat, els faci qui els faci, la nota mitjana sigui un suspès i gairebé mai ningú supera l'aprovat. Possiblement a tot plegat hi ajudi el fet que no es veu la classe política ni preparada ni disposada per solucionar els problemes i, en tot cas, massa disposada a crear-ne de nous de forma innecessària i interessada. La tan anunciada regeneració hauria de començar per transformar la lògica dels partits en una política més lògica.

 
 

Comentaris